Μαθησιακές δυσκολίες, επικοινωνία και διατροφικοί παράγοντες στο χώρο της σχολικής τάξης

 
Το τεκμήριο παρέχεται από τον φορέα :
Χαροκόπειο Πανεπιστήμιο
Αποθετήριο :
Βιβλιοθήκη & Κέντρο Πληροφόρησης ΕΣΤΙΑ
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριο
2010 (EL)
Μαθησιακές δυσκολίες, επικοινωνία και διατροφικοί παράγοντες στο χώρο της σχολικής τάξης

Αντωνοπούλου, Γεωργία

Ο χώρος της σχολικής τάξης αποτελεί ένα περιβάλλον στο οποίο τα παιδιά καλούνται να αναπτύξουν με επιτυχία πολλές και ποικίλες ικανότητες όπως η ικανότητα εκμάθησης του γραπτού λόγου (ανάγνωση, γραφή) και επεξεργασίας πληροφοριών κ.α.. Στην παρούσα έρευνα θα εξετάσουμε τη δυσλεξία η οποία είναι η πιο συνηθισμένη από τις μαθησιακές διαταραχές που είναι γνωστές ως Ειδικές Μαθησιακές Δυσκολίες (ΕΜΔ) και συχνά λειτουργούν ανασταλτικά στο να αποκτήσει και να αναπτύξει ένα παιδί δεξιότητες απαραίτητες στη σχολική τάξη. Στην παρούσα μελέτη θα παρουσιαστούν οι διάφοροι τύποι δυσλεξίας, τα αίτια καθώς και οι βασικές αρχές αντιμετώπισής της τόσο στο γεωγραφικό χώρο του σχολείου όσο και στο χώρο της οικογένειας. Επίσης, θα παρουσιαστούν τα γνωστικά, ψυχοσυναισθηματικά και τα κοινωνικά κ.α. χαρακτηριστικά των παιδιών με δυσλεξία. Η παρούσα έρευνα πραγματοποιήθηκε στις γεωγραφικές περιοχές της Σαλαμίνας και του Κερατσινίου, περιοχές οι οποίες συγκεντρώνουν εργατικούς συνοικισμούς. Εξετάστηκαν συνολικά 45 μαθητές, 15 μαθητές με δυσλεξία και 30 μαθητές χωρίς μαθησιακές δυσκολίες. Τα κυριότερα ευρήματά παρουσιάζονται με την ακόλουθη σειρά: (1) θα γίνει αναφορά στο γεωγραφικό προφίλ των περιοχών της έρευνας, (2) θα δοθούν πληροφορίες σχετικά με το κοινωνικό προφίλ των οικογενειών των μαθητών, (3) θα εντοπιστούν και θα περιγραφούν οι διαφορές στις δεξιότητες παραπεμπτικής επικοινωνίας και στην ικανότητα κατανόησης συναισθημάτων των παιδιών με και χωρίς δυσλεξία, (4) με τη συμπλήρωση ερωτηματολογίου διατροφικών συνηθειών θα διερευνηθεί αν οι μαθητές που συμμετείχαν στην έρευνα συμπεριλαμβάνουν στη διατροφή το πρωινό και αν αυτό βοηθάει τους μαθητές να ανταποκρίνονται αποτελεσματικότερα στα τεστ παραπεμπτικής επικοινωνίας και κατανόησης συναισθημάτων.

graduate_thesis
Πτυχιακή Εργασία (EL)
Graduate Thesis (EN)

Δυσλεξία
Μάθηση
Dyslexia
Δυσκολίες της

Χαροκόπειο Πανεπιστήμιο (EL)
Harokopio University (EN)

2010-05-19


Αναφορά Δημιουργού – Μη Εμπορική Χρήση – Όχι Παράγωγα Έργα 4.0*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.