Αλληλεπίδραση γονιδίων και κατανάλωσης δημητριακών ολικής άλεσης στα επίπεδα σακχάρου στα παιδιά

 
Το τεκμήριο παρέχεται από τον φορέα :
Χαροκόπειο Πανεπιστήμιο
Αποθετήριο :
Βιβλιοθήκη & Κέντρο Πληροφόρησης ΕΣΤΙΑ
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριο
2010 (EL)
Αλληλεπίδραση γονιδίων και κατανάλωσης δημητριακών ολικής άλεσης στα επίπεδα σακχάρου στα παιδιά

Νταουτίδου, Κυριακή

Εισαγωγή: Η παρούσα μελέτη έχει ως στόχο να ερευνήσει την επίδραση του πολυμορφισμού rs11920090 του γονιδίου SLC2A2 και της αλληλεπίδρασής του με την κατανάλωση δημητριακών ολικής άλεσης στα επίπεδα σακχάρου αίματος παιδιών σχολικής ηλικίας. Μέθοδοι: Στην έρευνα έλαβαν μέρος 1138 παιδιά ηλικίας 11 ετών ± 8 μήνες τα οποία έλαβαν μέρος στη μελέτη GENDAI (GENe and Diet Attica Investigation on childhood obesity). Με τη βοήθεια 2 ανακλήσεων 24ώρου υπολογίστηκε ο μέσος όρος κατανάλωσης δημητριακών ολικής άλεσης, σε μερίδες ανά ημέρα. Ακόμη, έγινε ανάλυση DNA και έλεγχος για την παρουσία του πολυμορφισμού rs11920090 με τη μέθοδο αλυσιδωτής αντίδρασης πολυμεράσης αληθινού χρόνου TaqMan. Αποτελέσματα: Από το δείγμα που εξετάστηκε, το 2,5% ήταν ομοζυγώτες για το σπάνιο Α αλληλόμορφο, το 28,4% ετεροζυγώτες, ενώ το υπόλοιπο 69,2% ομοζυγώτες για το κοινό αλληλόμορφο Τ. Η παρουσία του πολυμορφισμού δεν σχετίστηκε στατιστικά σημαντικά με χαμηλότερα επίπεδα γλυκόζης. Επίσης, δεν φάνηκε να υπάρχει στατιστικά σημαντική συσχέτιση μεταξύ κατανάλωσης δημητριακών ολικής άλεσης και επιπέδων γλυκόζης νηστείας. Η αλληλεπίδραση του πολυμορφισμού με την κατανάλωση δημητριακών ολικής άλεσης ήταν εμφανής κυρίως στους ομοζυγώτες για το Α αλληλόμορφο και σχετίστηκε με αυξημένα επίπεδα σακχάρου, ωστόσο η συσχέτιση που παρατηρήθηκε ήταν μη στατιστικά σημαντική.Συμπεράσματα: Στα ομόζυγα άτομα ως προς το σπάνιο αλληλόμορφο, η κατανάλωση δημητριακών ολικής άλεσης τείνει να αυξάνει τα επίπεδα γλυκόζης νηστείας, αλλά απαιτείται περαιτέρω έρευνα μεγαλύτερο δείγμα ώστε να υπάρξει κάποιο στατιστικά σημαντικό συμπέρασμα.

graduate_thesis
Πτυχιακή Εργασία (EL)
Graduate Thesis (EN)

Παιδιά - Διατροφή
Grain
Children - Nutrition
Γλυκόζη
Glucose
Σιτηρά

Χαροκόπειο Πανεπιστήμιο (EL)
Harokopio University (EN)

2010-11-25


Αναφορά Δημιουργού – Μη Εμπορική Χρήση – Όχι Παράγωγα Έργα 4.0*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.