Ανάλυση των κατολισθητικών φαινομένων στον ελλαδικό χώρο που ενεργοποιούνται από βροχοπτώσεις

 
Το τεκμήριο παρέχεται από τον φορέα :
Χαροκόπειο Πανεπιστήμιο
Αποθετήριο :
Βιβλιοθήκη & Κέντρο Πληροφόρησης ΕΣΤΙΑ
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριο
2012 (EL)
Ανάλυση των κατολισθητικών φαινομένων στον ελλαδικό χώρο που ενεργοποιούνται από βροχοπτώσεις

Μπουντίνα, Νικολέτα

Στην παρούσα εργασία μελετώνται τα κατολισθητικά φαινόμενα που προκλήθηκαν στον ελλαδικό χώρο κατά την τελευταία τριακονταετία μετά την εκδήλωση βροχόπτωσης. Για το σκοπό αυτό έγινε επεξεργασία της βάσης δεδομένων 624 καταγεγραμμένων κατολισθήσεων μετά από παραχώρησή της από το Ινστιτούτο Γεωλογικών και Μεταλλευτικών Ερευνών (Ι.Γ.Μ.Ε) και συγκεκριμένα από τον κ. Ευριπίδη Βασιλειάδη. Για την ανάλυση των δεδομένων αναπτύχθηκαν θεματικοί χάρτες, που περιλαμβάνουν τη συχνότητα των κατολισθήσεων των τελευταίων τριάντα ετών ανά Νομό, καθώς και την εποχιακή τους μεταβλητότητα. Με βάση τα αποτελέσματα, οι περιοχές με τις περισσότερες εκδηλώσεις κατολισθήσεων είναι οι Νομοί Εύβοιας, Πιερίας και Καρδίτσας, ενώ το μέγιστο των κατολισθητικών φαινομένων παρατηρείται το Φθινόπωρο. Στη συνέχεια αναλύθηκαν επιλεγμένες περιπτώσεις κατολισθήσεων και εκτιμήθηκαν τα δυναμικά αίτια που τις προκάλεσαν. Για το σκοπό αυτό έγινε συλλογή και ανάλυση βροχομετρικών δεδομένων από γειτονικές περιοχές ώστε να προκύψουν οι κατολισθήσεις που οφείλονται σε ραγδαίες βροχοπτώσεις. Τα δεδομένα προέρχονται από δύο ανεξάρτητα δίκτυα μετεωρολογικών σταθμών: το πρώτο της Εθνικής Μετεωρολογικής Υπηρεσίας (ΕΜΥ) και το δεύτερο του Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών. Τα αποτελέσματα κατέδειξαν πως το μεγαλύτερο ποσοστό των υπό εξέταση κατολισθητικών φαινομένων οφείλεται σε ραγδαίες βροχοπτώσεις, οι οποίες ανά περίπτωση εμφανίζουν σημαντικές διαφοροποιήσεις στον τρόπο που επηρεάζουν την εκδήλωση του φαινομένου.

graduate_thesis
Πτυχιακή Εργασία (EL)
Graduate Thesis (EN)

Κατολισθήσεις - Ελλάδα
Rain and rainfall - Greece
Landslides - Greece
Βροχή και βροχοπτώσεις - Ελλάδα

Χαροκόπειο Πανεπιστήμιο (EL)
Harokopio University (EN)

2012-03-16


Αναφορά Δημιουργού – Μη Εμπορική Χρήση – Όχι Παράγωγα Έργα 4.0*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.