Εκτίμηση των επιπτώσεων από την κατασκευή και λειτουργία των φραγμάτων στην λεκάνη απορροής του Άραχθου, στο περιβάλλον και στο Δέλτα - ανάπτυξη λογισμικού κοκκομετρικής ανάλυσης ιζημάτων

 
Το τεκμήριο παρέχεται από τον φορέα :
Χαροκόπειο Πανεπιστήμιο
Αποθετήριο :
Βιβλιοθήκη & Κέντρο Πληροφόρησης ΕΣΤΙΑ
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριο
2012 (EL)
Εκτίμηση των επιπτώσεων από την κατασκευή και λειτουργία των φραγμάτων στην λεκάνη απορροής του Άραχθου, στο περιβάλλον και στο Δέλτα - ανάπτυξη λογισμικού κοκκομετρικής ανάλυσης ιζημάτων

Χαλκιά, Χρυσούλα

postgraduate_thesis
Μεταπτυχιακή Εργασία (EL)
Postgraduate Thesis (EN)

Φράγματα - Ελλάδα
Water resources - Greece
Arachthos River
Άραχθος
Υδάτινοι πόροι - Ελλάδα
Ποταμός
Dams - Greece

Χαροκόπειο Πανεπιστήμιο (EL)
Harokopio University (EN)

2012-04-02


Αναφορά Δημιουργού – Μη Εμπορική Χρήση – Όχι Παράγωγα Έργα 4.0*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.