Δομή του παραποτάμιου δάσους Φράξου στη περιοχή Λεσίνι Αιτ/νίας

 
This item is provided by the institution :
Harokopio University
Repository :
Library & Information Center ESTIA
see the original item page
in the repository's web site and access all digital files if the item*
share
2012 (EN)
Δομή του παραποτάμιου δάσους Φράξου στη περιοχή Λεσίνι Αιτ/νίας

Κοτούμπας, Ηλίας

Αντικείμενο της παρούσας μεταπτυχιακής διπλωματικής διατριβής είναι η μελέτη του Δάσους Φράξου Λεσινίου, των παραγόντων που επηρέασαν τη δομή του καθώς και η αξιολόγηση της κατάστασης διατήρησης του. Τα παρόχθια δάση έχουν σπουδαία οικολογική, επιστημονική, αισθητική, ιστορική και πολιτισμική αξία και διακρίνονται σε δυο βασικές κατηγορίες: στα δάση μαλακού και στα δάση σκληρού ξύλου. Το δάσος του Φράξου στην περιοχή Λεσίνι Αιτωλοακαρνανίας αποτελεί ένα υγρόφιλο πεδινό δάσος από τα λίγα που έχουν διασωθεί στη χώρα μας, σχηματιζόμενο κυρίως από Νερόφραξο (Fraxinus angustifolia subsp. oxycarpa). Είναι ένα αλλουβιακό και πολύ υγρό δάσος, με πυκνή βλάστηση και πλούσιο ζωικό πληθυσμό. Σήμερα διαχειρίζεται με βάση τη δασική νομοθεσία και προστατεύεται από διεθνείς συμβάσεις, κοινοτικές οδηγίες, διατάξεις και την εθνική νομοθεσία. Στην παρούσα διατριβή ακολουθήθηκε η μέθοδος γνωστή ως σύστημα κατάταξης κορμών IUFRO, με σκοπό την ταξινόμηση των δέντρων του παραποτάμιου δάσους του Λεσινίου. Για την μελέτη των διαφόρων χαρακτηριστικών δομής πάρθηκαν εννέα (9) δειγματοληπτικές επιφάνειες του παραποτάμιου δάσους έκτασης ενός (1) στρέμματος, οι οποίες αντιπροσωπεύουν έξι (6) τύπους δομής (ΤΔ1 έως ΤΔ6) και ομαδοποιήθηκαν σε δυο (2) σταθμικούς τύπους Ι και ΙΙ. Οι μετρήσεις και καταγραφές που έγιναν σε κάθε τύπο έδωσαν ποικίλα συμπεράσματα για την κυριαρχούσα βλάστηση που καταγράφηκε σε κάθε τύπο δομής. Το Δάσος Φράξου Λεσινίου έχει υποστεί υποβάθμιση και απειλείται από σημαντικούς κινδύνους, που επιβραδύνουν την αξιοποίηση και τη διάσωση του. Χρειάζεται έρευνα και μελέτη της δομής και της δυναμικής του και να ληφθούν μέτρα για την προστασία, τη διαχείριση, την καλλιέργεια, την ανόρθωση και την αποκατάσταση του.

postgraduate_thesis
Μεταπτυχιακή Εργασία (EL)
Postgraduate Thesis (EN)

Φυτά
Forests and forestry - Greece - Aitoloakarnania (Nome)
Δάση και δασοπονία - Ελλάδα - Αιτωλοακαρνανία (Νομός)
Plants

Χαροκόπειο Πανεπιστήμιο (EL)
Harokopio University (EN)

2012-10-25


Αναφορά Δημιουργού – Μη Εμπορική Χρήση – Όχι Παράγωγα Έργα 4.0*Institutions are responsible for keeping their URLs functional (digital file, item page in repository site)