Οι σχέσεις Ελλάδας και Τουρκίας μέσα από το ζήτημα των μειονοτήτων: η περίπτωση της Ελληνορθόδοξης μειονότητας της Τουρκίας

 
Το τεκμήριο παρέχεται από τον φορέα :
Χαροκόπειο Πανεπιστήμιο
Αποθετήριο :
Βιβλιοθήκη & Κέντρο Πληροφόρησης ΕΣΤΙΑ
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριο
2013 (EL)
Οι σχέσεις Ελλάδας και Τουρκίας μέσα από το ζήτημα των μειονοτήτων: η περίπτωση της Ελληνορθόδοξης μειονότητας της Τουρκίας

Μπάρκα, Παναγιώτα Ειρήνη

Αυτή η εργασία έχει ως σκοπό τη μελέτη των μειονοτήτων και πιο συγκεκριμένα της ελληνορθόδοξης μειονότητας της Κωνσταντινούπολης, στα πλαίσια των σχέσεων Ελλάδας και Τουρκίας. Με την υπογραφή της Συνθήκης της Λωζάνης αναγνωρίζονται ως μη ανταλλάξιμες μειονότητες αυτές των μουσουλμάνων της Θράκης και των χριστιανών της Κωνσταντινούπολης και κατοχυρώνονται για πρώτη φορά στην ιστορία του έθνους- κράτους τα δικαιώματα των μειονοτήτων. Όσον αφορά την ελληνορθόδοξη μειονότητα στην Τουρκία, αυτή υπέστη δραματικές αλλαγές εξαιτίας της παραβίασης της Συνθήκης από μέρους της Τουρκίας, σε συνδυασμό με την πολιτική εθνοκάθαρσης του τουρκικού κράτους και άλλων πολιτικών άσκησης πίεσης μέσω των μειονοτήτων. Αντικείμενο της έρευνας είναι η ανάπτυξη της ιστορικής διαδρομής, η εξέλιξη και η πολιτισμική ταυτότητα της μειονότητας αυτής. Εν συνεχεία μελετάται η εγκατάσταση των μελών της μειονότητας στην Αθήνα, οι δυσκολίες και τα προβλήματα που αντιμετώπισαν ερχόμενοι σε μια χώρα που θεωρούσαν πατρίδα τους, αλλά και η ζωή τους στην Κωνσταντινούπολη πριν αναγκαστουν να την εγκαταλείψουν λόγω των απελάσεων ή του φόβου και της ανασφάλειας. Τέλος, έρχεται στην επιφάνεια η σημασία των μειονοτήτων για την Ελλάδα και την Τουρκία μέσω της άσκησης πολιτικής καθόλη την διάρκεια της σύγχρονης ιστορίας των δυο κρατών. Η ποιοτική έρευνα μέσα από συνεντέυξεις Ελλήνων Κωνσταντινοπολιτών, φαίνεται να είναι η κατάλληλη μέθοδος για την ανάδειξη των απόψεων, εμπειριών και αντιλήψεων της υπό μελέτη μειονότητας. Τα αποτελέσματα των συνεντεύξεων παρουσιάζονται εμβόλιμα μέσα στο κείμενο και θα λέγαμε ότι είναι ένα πρωτογενές υλικό που «συμπληρώνει» πτυχές της διαδρομής των Ελλήνων της Κωνσταντινούπολης, όπως αυτή έχει καταγραφεί από την βιβλιογραφία.

graduate_thesis
Πτυχιακή Εργασία (EL)
Graduate Thesis (EN)

Minorities - Turkey
Μειονότητες - Τουρκία
Τουρκία - Σχέσεις - Ελλάδα
Greece - Relations - Turkey
Ελλάδα - Σχέσεις - Τουρκία
Turkey - Relations - Greece
Έλληνες της διασποράς - Τουρκία - Κωνσταντινούπολη

Χαροκόπειο Πανεπιστήμιο (EL)
Harokopio University (EN)

2013-03-19


Αναφορά Δημιουργού – Μη Εμπορική Χρήση – Όχι Παράγωγα Έργα 4.0*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.