Οργάνωση, λειτουργία και αποτελεσματικότητα των περιφερειακών υπηρεσιακών συμβουλίων δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης (ΠΥΣΔΕ) στην επιλογή διευθυντών σχολικών μονάδων

 
This item is provided by the institution :
Harokopio University
Repository :
Library & Information Center ESTIA
see the original item page
in the repository's web site and access all digital files if the item*
share
2013 (EN)
Οργάνωση, λειτουργία και αποτελεσματικότητα των περιφερειακών υπηρεσιακών συμβουλίων δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης (ΠΥΣΔΕ) στην επιλογή διευθυντών σχολικών μονάδων

Λουκά, Χρυσούλα

H παρούσα μελέτη επιχειρεί να διερευνήσει τη σημαντικότητα του ρόλου του ΠΥΣΔΕ σε σχέση και συνάρτηση με την εύρυθμη λειτουργία σχολικών μονάδων δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης και κατά πόσον υπάρχει αξιοκρατική επιλογή από τα Περιφερειακά Υπηρεσιακά Συμβούλια Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης (ΠΥΣΔΕ) σχετικά με τη λήψη αποφάσεων στην επιλογή διευθυντών σχολικών μονάδων. Να εξετάσει αν και κατά πόσο το ΠΥΣΔΕ με την υφιστάμενη οργάνωση και λειτουργία του ανταποκρίνεται αποτελεσματικά στις εκπαιδευτικές ανάγκες και αν επιτελεί ικανό διοικητικό έργο στην εκπαίδευση σχετικά με την επιλογή των διευθυντών Γυμνασίων – Λυκείων. Τα αποτελέσματα, που θα ανακύψουν από τη συγκεκριμένη έρευνα, πιθανόν να συμβάλουν θετικά στην εύρυθμη και αποτελεσματική λειτουργία του συγκεκριμένου συλλογικού οργάνου.

postgraduate_thesis
Μεταπτυχιακή Εργασία (EL)
Postgraduate Thesis (EN)

Secondary - Greece
Μέση - Ελλάδα
Σχολεία - Διοίκηση και οργάνωση
School management and organization
Education
Περιφερειακά Υπηρεσιακά Συμβούλια Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης (ΠΥΣΔΕ)
Regional Service Councils for Secondary Education
Εκπαίδευση
Διευθυντές σχολείων
School administrators

Χαροκόπειο Πανεπιστήμιο (EL)
Harokopio University (EN)

2013-10-30


Αναφορά Δημιουργού – Μη Εμπορική Χρήση – Όχι Παράγωγα Έργα 4.0*Institutions are responsible for keeping their URLs functional (digital file, item page in repository site)