Κοινωνική σύνθεση και επαγγέλματα στη Νίκαια του Μεσοπολέμου

 
Το τεκμήριο παρέχεται από τον φορέα :
Χαροκόπειο Πανεπιστήμιο
Αποθετήριο :
Βιβλιοθήκη & Κέντρο Πληροφόρησης ΕΣΤΙΑ
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριο
2012 (EL)
Κοινωνική σύνθεση και επαγγέλματα στη Νίκαια του Μεσοπολέμου

Λινάρδος, Βασίλειος

Η παρούσα εργασία εκπονήθηκε στο πλαίσιο της «πτυχιακής μελέτης» του 8ου εξαμήνου του Τμήματος Οικιακής Οικονομίας και Οικολογίας του Χαροκοπείου Πανεπιστημίου Αθηνών και σκοπός της είναι η καταγραφή και παρουσίαση των διαφόρων επαγγελμάτων που ασκούσαν κάτοικοι στην περιοχή της Νίκαιας του νομού Αττικής κατά την περίοδο του μεσοπολέμου (1922-1940). Μέσα από την καταγραφή και παρουσίαση των διαφόρων επαγγελμάτων παρουσιάζεται η κοινωνική σύνθεση και το βιοτικό επίπεδο του πληθυσμού της περιοχής που αποτελούνταν στην πλειονότητα του από πρόσφυγες. Η έρευνα βασίστηκε σε αρχειακή έρευνα, σε προσωπικές συνεντεύξεις κατοίκων της περιοχής και στη μελέτη σχετικής βιβλιογραφίας. Από τη μελέτη προέκυψε πως η κοινωνία της Νίκαιας την εποχή του μεσοπολέμου αποτελούνταν κατά κύριο λόγο από ανθρώπους με χαμηλό μορφωτικό και βιοτικό επίπεδο, οι οποίοι εργάζονταν κυρίως ως εργάτες σε τεχνικά επαγγέλματα προσπαθώντας να κερδίσουν τα προς το ζην. Παράλληλα διαπιστώθηκε ότι μεγάλο μέρος των επαγγελμάτων της εν λόγω περιόδου σήμερα είτε δεν ασκούνται είτε έχουν αλλάξει μορφή ως συνέπεια της τεχνολογικής προόδου, της αύξησης του βιοτικού και μορφωτικού επιπέδου των κατοίκων του Δήμου καθώς και των νέων οικονομικών και κοινωνικών συνθηκών. Η Νίκαια καλείται να προχωρήσει προς τις προκλήσεις του 21ου αιώνα αναπτυσσόμενη μέσα στο πλαίσιο του αστικού περιβάλλοντος, αναδεικνύοντας ταυτόχρονα την ιδιαίτερή της πολιτισμική κληρονομιά.

graduate_thesis
Πτυχιακή Εργασία (EL)
Graduate Thesis (EN)

Cultural property - Greece - Attica (Nome) - Nice
Πολιτιστική κληρονομιά - Ελλάδα - Αττική (Νομός) - Νίκαια
Επάγγελματα - Ελλάδα - Αττική (Νομός) - Νίκαια - Ιστορία
Occupations - Greece - Attica (Nome) - Nice - History

Χαροκόπειο Πανεπιστήμιο (EL)
Harokopio University (EN)

2012-10-25


Αναφορά Δημιουργού – Μη Εμπορική Χρήση – Όχι Παράγωγα Έργα 4.0*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.