Εκπαίδευση, οικογένεια και επαγγελματική αποκατάσταση: εμπειρική ανάλυση

 
Το τεκμήριο παρέχεται από τον φορέα :
Χαροκόπειο Πανεπιστήμιο
Αποθετήριο :
Βιβλιοθήκη & Κέντρο Πληροφόρησης ΕΣΤΙΑ
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριο
2010 (EL)
Εκπαίδευση, οικογένεια και επαγγελματική αποκατάσταση: εμπειρική ανάλυση

Ναούμ, Παρασκευή

Η οικογένεια και η εκπαίδευση είναι ίσως οι σημαντικότεροι θεσμοί που αναπτύχθηκαν στις κοινωνίες και που συντελούν στη διατήρηση αλλά και την οργάνωση αυτών. Η οικογένεια από τη στιγμή που θα γεννηθεί το παιδί αποτελεί πρότυπο, για αυτό και ευθύνεται σε μεγάλο βαθμό για τον χαρακτήρα που θα αποκτήσει, την προσωπικότητα που θα διαμορφώσει, το ήθος του, τις αξίες, τον τρόπο σκέψης αλλά και τις συνήθειες του. Αποτελεί δηλαδή τον πρωταρχικό φορέα κοινωνικοποίησής του. Η εκπαίδευση από την άλλη πλευρά, αποτελεί το θεμέλιο για μια σωστά δομημένη κοινωνία που έχει ως στόχο την ανάπτυξη, την πρόοδο και την ποιότητα ζωής των ανθρώπων που ζουν σε αυτή. Σκοπός της είναι να συμβάλει στην ολόπλευρη, αρμονική και ισορροπημένη ανάπτυξη των διανοητικών και ψυχοσωματικών ικανοτήτων των ατόμων. Η παρούσα εργασία έχει ως σκοπό να περιγράψει και να αναλύσει εκείνα τα χαρακτηριστικά της οικογένειας που μπορούν να επηρεάζουν, και σε ποιό βαθμό, τη σχολική επίδοση των παιδιών, καθώς επίσης και τις απόψεις και στάσεις των γονέων σχετικά με τον επαγγελματικό προσανατολισμό που προσφέρει το ελληνικό εκπαιδευτικό σύστημα, αλλά και τις φιλοδοξίες αυτών για το μέλλον των παιδιών τους.

graduate_thesis
Πτυχιακή Εργασία (EL)
Graduate Thesis (EN)

Academic achievement - Greece
Επαγγελματικός προσανατολισμός - Ελλάδα
Vocational guidance - Greece
Οικογένεια και σχολείο - Ελλάδα
Ακαδημαϊκή επίδοση - Ελλάδα
Home and school - Greece

Χαροκόπειο Πανεπιστήμιο (EL)
Harokopio University (EN)

2010-11-10


Αναφορά Δημιουργού – Μη Εμπορική Χρήση – Όχι Παράγωγα Έργα 4.0*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.