Ανάλυση μηχανισμών διαχείρισης ροών εργασίας διαδικτυακών υπηρεσιών

 
Το τεκμήριο παρέχεται από τον φορέα :
Χαροκόπειο Πανεπιστήμιο
Αποθετήριο :
Βιβλιοθήκη & Κέντρο Πληροφόρησης ΕΣΤΙΑ
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριο
2013 (EL)
Ανάλυση μηχανισμών διαχείρισης ροών εργασίας διαδικτυακών υπηρεσιών

Κυριακούλη, Όλγα Αγγελική

Η παρούσα διπλωματική εργασία έχει ως στόχο να καταδείξει τις δυνατότητες που διαθέτει ο συνδυασμός των μέσων κοινωνικής δικτύωσης με τη χρήση του Διαδικτύου ως πλατφόρμα εφαρμογών. Η εξέλιξη των τεχνολογιών που βρίσκουν εφαρμογή στο Διαδίκτυο έχει αλλάξει τον τρόπο που αντιμετωπίζονται οι χρήστες. Από παθητικοί αποδέκτες της πληροφορίας έχουν μετατραπεί πλέον σε κοινωνούς και δημιουργούς της πληροφορίας με αποτέλεσμα την πλήρη αναμόρφωση του τοπίου και του περιεχομένου του Διαδικτύου. Στη διαμόρφωση των αλλαγών αυτών έπαιξαν σημαντικό ρόλο οι εξελίξεις της τεχνολογίας. Το web 2.0 και ο προσανατολισμός του σχεδιασμού προς το περιεχόμενο που παρέχεται από τους χρήστες (User Generated Content), ήταν οι πιο καθοριστικοί παράγοντες. Στην εργασία αυτή παρουσιάζουμε τις τεχνολογίες που αποτελούν το Web 2.0 εστιάζοντας στην μελέτη ενός εκ των δημοφιλέστερων εκπροσώπων του, των Mashups αναλύοντας τις τεχνολογίες τους καθώς επίσης και γνωστές εφαρμογές τους .Στη συνέχεια υλοποιούμε μια λύση για ένα πραγματικό σενάριο αναζήτησης συγκεκριμένων πληροφοριών από social networking sites, μέσα από την οποία προβάλλουμε τα εργαλεία και τις εφαρμογές των παραπάνω τεχνολογιών, επιδεικνύοντας το πώς μπορούν να προσφέρουν στη νέα μορφή περιεχομένου. Τέλος, αξιολογούμε την προσπάθειά μας, καταγράφουμε τα αποτελέσματα και τους στόχους που υλοποιήθηκαν και παραθέτουμε τα συμπεράσματα και τις προτάσεις μας.

graduate_thesis
Πτυχιακή Εργασία (EL)
Graduate Thesis (EN)

Web services
Υπηρεσίες Ιστού
Social networks
Κοινωνικά δίκτυα
Internet
Διαδίκτυο (Internet)

Χαροκόπειο Πανεπιστήμιο (EL)
Harokopio University (EN)

2013-07-14


Αναφορά Δημιουργού – Μη Εμπορική Χρήση – Όχι Παράγωγα Έργα 4.0*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.