Επιδρά το προφίλ παρακίνησης του διευθυντή στην αποτελεσματικότητα της σχολικής ηγεσίας;

 
This item is provided by the institution :
Harokopio University
Repository :
Library & Information Center ESTIA
see the original item page
in the repository's web site and access all digital files if the item*
share
2013 (EN)
Επιδρά το προφίλ παρακίνησης του διευθυντή στην αποτελεσματικότητα της σχολικής ηγεσίας;

Θεοδώρου, Χρήστος

Στην παρούσα εργασία διερευνάται το προφίλ παρακίνησης των διευθυντών των δημόσιων σχολείων (Δημοτικών, Γυμνασίων και Λυκείων) του νομού Αττικής, με βάση τη θεωρία των «Τριών Αναγκών» του McClelland D. (1961,1990). Σύμφωνα με τη θεωρία αυτή, οι τρείς βασικές ανάγκες των ατόμων για επιτεύγματα, για εξουσία και για συναισθηματική σύνδεση, διαμορφώνουν ένα ατομικό προφίλ παρακίνησης, ανάλογα με τη σχετική ισχύ της κάθε ανάγκης. Το προφίλ παρακίνησης οδηγεί τα άτομα σε συγκεκριμένη συμπεριφορά. Έχει αποδειχτεί, ότι συγκεκριμένα προφίλ παρακίνησης των διευθυντών σε διάφορους οργανισμούς σχετίζονται θετικά με την αποτελεσματική άσκηση ηγεσίας (McClelland D., 1961,1990). Επιπλέον, η συμπεριφορική πολυπλοκότητα των διευθυντών, όπως ορίζεται από το θεωρητικό «Πλαίσιο των Ανταγωνιστικών Αξιών» (Competing Values Framework), (Quinn & Rohrbaugh, 1983), αποτελεί ένδειξη αποτελεσματικότητας της ηγεσίας. Στόχος της έρευνας είναι να εξετάσει, κατά πόσο η θεωρία των τριών αναγκών βρίσκει εφαρμογή στον τομέα της σχολικής ηγεσίας και να διαπιστώσει εάν συγκεκριμένα προφίλ παρακίνησης των διευθυντών σχετίζονται με την αποτελεσματικότητα της ηγεσίας τους, έναντι κάποιων άλλων προφίλ παρακίνησης, τα οποία είναι λιγότερο αποτελεσματικά. Ως μέτρο αποτελεσματικότητας της ηγεσίας των διευθυντών, υιοθετείται ο βαθμός της συμπεριφορικής τους πολυπλοκότητας, ο οποίος προκύπτει από ειδικά σχεδιασμένο ερωτηματολόγιο αυτοαναφοράς. Τα αποτελέσματα έδειξαν πως δύο μόνο προφίλ παρακίνησης σχετίζονται σημαντικά με την αποτελεσματική ηγεσία. Το πρώτο προφίλ είναι αυτό, των διευθυντών που έχουν μεγαλύτερη ανάγκη για εξουσία από την ανάγκη για συναισθηματική σύνδεση. Το δεύτερο προφίλ είναι αυτό, των διευθυντών που έχουν τόσο την ανάγκη για εξουσία, όσο και την ανάγκη για επιτεύγματα σε μεγαλύτερο βαθμό από την ανάγκη για συναισθηματική σύνδεση. Τα προφίλ αυτά συμπίπτουν με εκείνα αποτελεσματικών διευθυντών σε οργανισμούς έξω από το χώρο της εκπαίδευσης, όπως προκύπτουν από τις έρευνες του McClelland και άλλων ερευνητών. Εκτενής συζήτηση των συμπερασμάτων, των ερευνητικών περιορισμών και προτάσεις για μελλοντική έρευνα συνοδεύουν την παρούσα μελέτη.

postgraduate_thesis
Μεταπτυχιακή Εργασία (EL)
Postgraduate Thesis (EN)

Σχολεία - Διοίκηση και οργάνωση
School management and organization
Educational leadership
Εκπαιδευτική ηγεσία
Διευθυντές σχολείων
School administrators

Χαροκόπειο Πανεπιστήμιο (EL)
Harokopio University (EN)

2013-07-14


Αναφορά Δημιουργού – Μη Εμπορική Χρήση – Όχι Παράγωγα Έργα 4.0*Institutions are responsible for keeping their URLs functional (digital file, item page in repository site)