Εκπομπές CO2 από τα επιβατικά αυτοκίνητα στην Ελλάδα κατά τα έτη 2008-2009 και έλεγχος της επιρροής σε αυτές των μέτρων του τέλους ταξινόμησης και της απόσυρσης

 
Το τεκμήριο παρέχεται από τον φορέα :
Χαροκόπειο Πανεπιστήμιο
Αποθετήριο :
Βιβλιοθήκη & Κέντρο Πληροφόρησης ΕΣΤΙΑ
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριο
2010 (EL)
Εκπομπές CO2 από τα επιβατικά αυτοκίνητα στην Ελλάδα κατά τα έτη 2008-2009 και έλεγχος της επιρροής σε αυτές των μέτρων του τέλους ταξινόμησης και της απόσυρσης

Κορκόκιος, Νικόλαος

Πριν από εκατό περίπου χρόνια δεν θα μπορούσε ποτέ κανείς να φανταστεί τις αλλαγές που θα έφερνε το αυτοκίνητο, όχι μόνο στη ζωή του ανθρώπου, αλλά και στον πλανήτη τον ίδιο. Το αυτοκίνητο σήμερα είναι ένα χρήσιμο εργαλείο που χρησιμοποιείται καθημερινά και που είναι αναπόσπαστο κομμάτι της ζωής του σύγχρονου ανθρώπου. Η χρήση του όμως έχει και κάποιες αρνητικές επιπτώσεις όπως είναι η ρύπανση του περιβάλλοντος, η κατανάλωση των ενεργειακών πόρων και πολλές άλλες που για να γίνουν αντικείμενο μελέτης και να γίνουν μετρήσιμες ονομάστηκαν «εξωτερικά κόστη». Η παρούσα εργασία ασχολείται με ένα από αυτά τα κόστη που είναι οι εκπεμπόμενοι ρύποι από τα επιβατικά αυτοκίνητα και συγκεκριμένα μελετώνται οι εκπομπές CO2 από τα νεοεισερχόμενα σε κυκλοφορία οχήματα στην Ελλάδα τα έτη 2008-2009. Η εργασία χωρίζεται σε δύο μέρη, το θεωρητικό και το πρακτικό. Στο θεωρητικό μέρος γίνεται αρχικά ιστορική αναδρομή και περιγράφεται η πορεία του αυτοκινήτου ανά τα έτη. Στη συνέχεια γίνεται αναφορά σε έρευνα σύγκρισης υβριδικού-συμβατικού αυτοκινήτου και ακολουθούν τα γενικά χαρακτηριστικά των μεταφορών με τα εξωτερικά κόστη τους και τις επιπτώσεις τους στο περιβάλλον. Συνοπτικά γίνεται μέριμνα στη συνέχεια για το Διοξείδιο του Άνθρακα και για το Φαινόμενο του θερμοκηπίου και ακολουθεί αναφορά στις Βιώσιμες μεταφορές στις πολιτικές που εφαρμόζονται καθώς και στο τι ενέργειες γίνονται στην Ελλάδα σχετικά με τη βιωσιμότητα των μεταφορών. Το τελευταίο κομμάτι του θεωρητικού μέρους εστιάζει στην Ελλάδα και στο έτος 2009 που είναι και αντικείμενο μελέτης του πρακτικού μέρους, γίνεται αναδρομή στα γεγονότα του έτους 2009 που επηρέασαν το χώρο του αυτοκινήτου και γίνεται αναφορά στα μέτρα της μείωσης των τελών ταξινόμησης και της απόσυρσης γιατί ήταν σημαντική η επίδρασή τους στην αγορά του αυτοκινήτου το ίδιο έτος. Στο δεύτερο και πρακτικό κομμάτι της εργασίας μέσω της ανάλυσης των στατιστικών στοιχείων μελετάται η κίνηση της αγοράς του αυτοκινήτου στην Ελλάδα το έτος 2009 σε σύγκριση με το 2008, ερευνάται το αν και πώς επηρέασαν τα μέτρα του τέλους ταξινόμησης και της απόσυρσης την εν λόγω αγορά και εξετάστηκε αν υπάρχουν πιθανές περιβαλλοντικές επιπτώσεις από την κίνηση αυτή της αγοράς έχοντας ως μέτρο σύγκρισης και αναφοράς τις εκπομπές CO2 των οχημάτων.

graduate_thesis
Πτυχιακή Εργασία (EL)
Graduate Thesis (EN)

Ρύπανση - Περιβαλλοντικές απόψεις
Ατμοσφαιρικό
Air - Pollution
Automobiles - Environmental aspects
Διοξείδιο του άνθρακα
Pollution - Environmental aspects
Αυτοκίνητα - Περιβαλλοντικές απόψεις
Ατμοσφαιρική ρύπανση - Ελλάδα
Atmospheric carbon dioxide

Χαροκόπειο Πανεπιστήμιο (EL)
Harokopio University (EN)

2010-11-10


Αναφορά Δημιουργού – Μη Εμπορική Χρήση – Όχι Παράγωγα Έργα 4.0*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.