Εξέλιξη της ακτογραμμής στη παραλία της Κώμης στη νήσο Χίο: επιπτώσεις και αποτελέσματα.

 
Το τεκμήριο παρέχεται από τον φορέα :
Χαροκόπειο Πανεπιστήμιο
Αποθετήριο :
Βιβλιοθήκη & Κέντρο Πληροφόρησης ΕΣΤΙΑ
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριο
2012 (EL)
Εξέλιξη της ακτογραμμής στη παραλία της Κώμης στη νήσο Χίο: επιπτώσεις και αποτελέσματα.

Κωτόπουλος, Ευάγγελος Αλέξανδρος

Αφορμή της παρούσης διπλωματικής εργασίας αποτέλεσε η συνεχή έντονη, τα τελευταία χρόνια, διάβρωση που παρατηρείται στη περιοχή της παραλίας της Κώμης στο νησί της Χίου. Η παραλία υπόκειται σε μια ολοένα και μεγαλύτερη παράκτια διάβρωση η οποία όχι μόνο προκαλεί εκτεταμένες καταστροφές στις ιδιοκτησίες των κατοίκων αλλά αλλοιώνει ταυτοχρόνως και το φυσικό κάλλος της συγκεκριμένης περιοχής. Στόχος αυτής της διπλωματικής εργασίας είναι η περιγραφή-καταγραφή των φυσικών φαινομένων και των ανθρώπινων παρεμβάσεων που επηρεάζουν της γεωμορφολογία της παράκτιας περιοχής στην Κώμη καθώς επίσης και η κατάθεση προτάσεων για την αντιμετώπιση της οπισθοχώρησης της ακτογραμμής και των επιπτώσεων αυτής.

graduate_thesis
Πτυχιακή Εργασία (EL)
Graduate Thesis (EN)

Watersheds - Greece - Chios (Nome) - Chios
Λεκάνες απορροής - Ελλάδα - Χίος (Νομός) - Χίος
Soil erosion
Ακτές - Ελλάδα - Χίος (Νομός) - Χίος
Έδαφος
Διάβρωση του
Coasts - Greece - Chios (Nome) - Chios

Χαροκόπειο Πανεπιστήμιο (EL)
Harokopio University (EN)

2012-11-14


Αναφορά Δημιουργού – Μη Εμπορική Χρήση – Όχι Παράγωγα Έργα 4.0*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.