Η ζήτηση για τριτοβάθμια εκπαίδευση

 
Το τεκμήριο παρέχεται από τον φορέα :
Χαροκόπειο Πανεπιστήμιο
Αποθετήριο :
Βιβλιοθήκη & Κέντρο Πληροφόρησης ΕΣΤΙΑ
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριο
2010 (EL)
Η ζήτηση για τριτοβάθμια εκπαίδευση

Κοτρίδου, Χαρίκλεια

Στην παρούσα μελέτη επιχειρείται μια μικροοικονομική προσέγγιση της ζήτησης για τριτοβάθμια εκπαίδευση, μέσω της διερεύνησης των παραγόντων που επηρεάζουν τους μαθητές στη ζήτηση για τριτοβάθμια εκπαίδευση, τις πηγές πληροφόρησης και επηρεασμού καθώς και τις εναλλακτικές επιλογές που τους παρέχονται. Η έρευνα πραγματοποιήθηκε από το Νοέμβριο έως το Δεκέμβριο του έτους 2009 και έλαβαν μέρος εκατόν πενήντα (150) μαθητές της Γ’ Λυκείου από σχολεία του Νομού Αττικής. Τα κύρια συμπεράσματα της έρευνας είναι: οι μαθητές στην πλειονότητά τους προσδοκούν να συνεχίσουν τις σπουδές τους στην τριτοβάθμια εκπαίδευση και διαμορφώνουν τις προσδοκίες τους με βάση την πληροφόρηση που υιοθετεί το οικογενειακό και κοινωνικό τους περιβάλλον. Επιπλέον τα προσωπικά ενδιαφέροντα και οι επιδόσεις, η λαμπρή καριέρα και η επαγγελματική ασφάλεια, η αίγλη και το κύρος, αποτελούν κριτήρια που λαμβάνουν υπόψη στις εκπαιδευτικές τους επιλογές.

postgraduate_thesis
Μεταπτυχιακή Εργασία (EL)
Postgraduate Thesis (EN)

Education
Higher - Greece
Εκπαίδευση
Πανεπιστήμια - Ελλάδα
Ανώτατη - Ελλάδα
Universities and colleges - Greece

Χαροκόπειο Πανεπιστήμιο (EL)
Harokopio University (EN)

2010-11-10


Αναφορά Δημιουργού – Μη Εμπορική Χρήση – Όχι Παράγωγα Έργα 4.0*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.