Χαρτογράφηση της έξαρσης της παιδικής παχυσαρκίας στην Ελλάδα – ανίχνευση χωρικών προτύπων

 
Το τεκμήριο παρέχεται από τον φορέα :
Χαροκόπειο Πανεπιστήμιο
Αποθετήριο :
Βιβλιοθήκη & Κέντρο Πληροφόρησης ΕΣΤΙΑ
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριο
2010 (EL)
Χαρτογράφηση της έξαρσης της παιδικής παχυσαρκίας στην Ελλάδα – ανίχνευση χωρικών προτύπων

Μπενέκος, Γεώργιος

Στόχος της παρούσας πτυχιακής εργασίας είναι η εξέταση του φαινομένου της παιδικής παχυσαρκίας (σε παιδία ηλικίας 8 με 9 χρονών) καθώς και η χωρική κατανομή αυτού του φαινομένου στην Ελλάδα από το 1997 έως το 2008. Για το σκοπό αυτό, αξιοποιήθηκε η τεχνολογία των Γεωγραφικών Πληροφοριακών Συστημάτων (ΓΠΣ - GIS) η οποία αποτελεί την καταλληλότερη μέθοδο για την αποθήκευση, την ανάλυση και την παρουσίαση χωροχρονικών δεδομένων. Η έρευνα αποσκοπεί στην παρουσίαση μιας μεθοδολογικής προσέγγισης της ανάλυσης της παιδικής παχυσαρκίας με χρήση ΓΣΠ με τα οποία επιτυγχάνεται η ολοκλήρωση των στατιστικών στοιχείων για την υγεία και των χωρικών δεδομένων. Στην πτυχιακή μελέτη αυτή γίνεται μια προσπάθεια ανάδειξης των χωρικών προτύπων της παιδικής παχυσαρκίας για την Ελλάδα και την εξέλιξή τους στον χρόνο. Η ανάλυση λαμβάνει χώρα σε διάφορες γεωγραφικές κλίμακες όπως Νομοί και τα Δημοτικά διαμέρισμα της Αττικής, ενώ εξετάζεται παράλληλα και η διαχρονική εξέλιξη του φαινομένου την τελευταία δεκαετία.

graduate_thesis
Πτυχιακή Εργασία (EL)
Graduate Thesis (EN)

Spatial analysis (Statistics)
Παχυσαρκία στα παιδιά
Χωρική ανάλυση (Στατιστική)
Obesity in children
Γεωγραφικά συστήματα πληροφοριών
Geographic information systems

Χαροκόπειο Πανεπιστήμιο (EL)
Harokopio University (EN)

2010-11-25


Αναφορά Δημιουργού – Μη Εμπορική Χρήση – Όχι Παράγωγα Έργα 4.0*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.