Χαρτογράφηση της έξαρσης της παιδικής παχυσαρκίας στην Ελλάδα – ανίχνευση χωρικών προτύπων

 
This item is provided by the institution :
Harokopio University
Repository :
Library & Information Center ESTIA
see the original item page
in the repository's web site and access all digital files if the item*
share
2010 (EN)
Χαρτογράφηση της έξαρσης της παιδικής παχυσαρκίας στην Ελλάδα – ανίχνευση χωρικών προτύπων

Μπενέκος, Γεώργιος

Στόχος της παρούσας πτυχιακής εργασίας είναι η εξέταση του φαινομένου της παιδικής παχυσαρκίας (σε παιδία ηλικίας 8 με 9 χρονών) καθώς και η χωρική κατανομή αυτού του φαινομένου στην Ελλάδα από το 1997 έως το 2008. Για το σκοπό αυτό, αξιοποιήθηκε η τεχνολογία των Γεωγραφικών Πληροφοριακών Συστημάτων (ΓΠΣ - GIS) η οποία αποτελεί την καταλληλότερη μέθοδο για την αποθήκευση, την ανάλυση και την παρουσίαση χωροχρονικών δεδομένων. Η έρευνα αποσκοπεί στην παρουσίαση μιας μεθοδολογικής προσέγγισης της ανάλυσης της παιδικής παχυσαρκίας με χρήση ΓΣΠ με τα οποία επιτυγχάνεται η ολοκλήρωση των στατιστικών στοιχείων για την υγεία και των χωρικών δεδομένων. Στην πτυχιακή μελέτη αυτή γίνεται μια προσπάθεια ανάδειξης των χωρικών προτύπων της παιδικής παχυσαρκίας για την Ελλάδα και την εξέλιξή τους στον χρόνο. Η ανάλυση λαμβάνει χώρα σε διάφορες γεωγραφικές κλίμακες όπως Νομοί και τα Δημοτικά διαμέρισμα της Αττικής, ενώ εξετάζεται παράλληλα και η διαχρονική εξέλιξη του φαινομένου την τελευταία δεκαετία.

graduate_thesis
Πτυχιακή Εργασία (EL)
Graduate Thesis (EN)

Spatial analysis (Statistics)
Παχυσαρκία στα παιδιά
Χωρική ανάλυση (Στατιστική)
Obesity in children
Γεωγραφικά συστήματα πληροφοριών
Geographic information systems

Χαροκόπειο Πανεπιστήμιο (EL)
Harokopio University (EN)

2010-11-25


Αναφορά Δημιουργού – Μη Εμπορική Χρήση – Όχι Παράγωγα Έργα 4.0*Institutions are responsible for keeping their URLs functional (digital file, item page in repository site)