Δοκιμή ανταπόκρισης ζωικού προτύπου ΙΦΝΕ στη μαστίχα Χίου και στο μονοκλωνικό αντίσωμα του TNF-alpha

 
Το τεκμήριο παρέχεται από τον φορέα :
Χαροκόπειο Πανεπιστήμιο
Αποθετήριο :
Βιβλιοθήκη & Κέντρο Πληροφόρησης ΕΣΤΙΑ
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριο
2012 (EL)
Δοκιμή ανταπόκρισης ζωικού προτύπου ΙΦΝΕ στη μαστίχα Χίου και στο μονοκλωνικό αντίσωμα του TNF-alpha

Σβώλος, Βάιος

Τα ιδιοπαθή φλεγμονώδη νοσήματα του εντέρου (ΙΦΝΕ) χαρακτηρίζονται από χρόνια φλεγμονή του εντέρου και περιλαμβάνουν δύο κλινικές οντότητες άγνωστης αιτιολογίας: τη νόσο του Crohn και την ελκώδη κολίτιδα. Η παθογένειά τους θεωρείται συνδυασμός γενετικών, ανοσολογικών, περιβαλλοντικών και ψυχολογικών παραγόντων. Οι ποικίλες παρενέργειες που εμφανίζονται κατά τη λήψη φαρμακευτικής αγωγής για τα νοσήματα αυτά έχουν ωθήσει τους ερευνητές στην αναζήτηση φυσικών προϊόντων με αντιφλεγμονώδη δράση. Πρόσφατες μελέτες δείχνουν πως η Μαστίχα Χίου είναι ένα προϊόν που δρα θετικά στην κλινική εικόνα της νόσου του Crohn. Σκοπό της παρούσας πτυχιακής αποτέλεσε η δοκιμή ανταπόκρισης ζωικού προτύπου ΙΦΝΕ στη μαστίχα Χίου και στο μονοκλωνικό αντίσωμα του TNF-alpha και η σύγκρισή τους. Το πείραμα πραγματοποιήθηκε σε 32 θηλυκούς επίμυες τύπου Wistar που χωρίστηκαν με τυχαιοποιημένο τρόπο σε 4 ομάδες: (Α) υγιείς μάρτυρες, (Β) πρότυπο χημικής κολίτιδας επαγόμενης με TNBS (ΠΧΚ), (Γ) ΠΧΚ στο οποίο χορηγήθηκε 100mg/Kg ΣΒ μίγματος σκόνης μαστίχας και ινουλίνης (6:4) και (Δ) ΠΧΚ στο οποίο χορηγήθηκαν 5mg/Kg ΣΒ μονωκλονικού αντισώματος του TNF-alpha, Remicade Infliximab. Το πείραμα διήρκησε 5 ημέρες. Για την αξιολόγηση και σύγκριση της αποτελεσματικότητας των παραπάνω προσδιορίστηκαν τα επίπεδα της μηλονικής διαλδεΰδης, της IL-6 και του ICAM-1 στον εντερικό ιστό των πειραματόζωων. Και στις τρεις μετρήσεις διαπιστώθηκε στατιστικά σημαντική μείωση των επιπέδων τους στον εντερικό ιστό μετά την επίδραση της μαστίχας και της ινφλιξιμάμπης (p<0.05). Συνολικά, η ινφλιξιμάμπη βρέθηκε αποτελεσματικότερη της μαστίχας. Ωστόσο η διαφορά αυτή δεν είναι στατιστικά σημαντική, με εξαίρεση τα επίπεδα του ICAM-1. Η δραστικότητα της μαστίχας ήταν 53.5% και 54.7%-65.3% αυτής του βιολογικού παράγοντα στους δείκτες οξειδωτικού στρες και στους δείκτες φλεγμονής αντίστοιχα.

graduate_thesis
Πτυχιακή Εργασία (EL)
Graduate Thesis (EN)

Intestines - Diseases
Έντερα - Ασθένειες
Crohn&apos
Νόσος του Crohn
Ελκώδης
Μαστίχα Χίου - Υγιειονολογικές απόψεις
Pistacia var Chia - Health aspects
s disease
Κολίτιδα
Ulcerative colitis

Χαροκόπειο Πανεπιστήμιο (EL)
Harokopio University (EN)

2012-08-01


Αναφορά Δημιουργού – Μη Εμπορική Χρήση – Όχι Παράγωγα Έργα 4.0*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.