Τα χαρακτηριστικά και οι δραστηριότητες των οικογενειακών επιχειρήσεων

 
Το τεκμήριο παρέχεται από τον φορέα :
Χαροκόπειο Πανεπιστήμιο
Αποθετήριο :
Βιβλιοθήκη & Κέντρο Πληροφόρησης ΕΣΤΙΑ
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριο
2006 (EL)
Τα χαρακτηριστικά και οι δραστηριότητες των οικογενειακών επιχειρήσεων

Παστραπά, Ελένη

Σκοπός της παρούσας έρευνας είναι η συστηματική ανάλυση του προφίλ των οικογενειακών επιχειρήσεων και η καταγραφή των απόψεων των ερωτώμενων σχετικά με τους προβληματισμούς τους όσον αφορά τη λειτουργία και τη δομή της οικογενειακής επιχείρησης. Το δείγμα αποτελείτο από 69 οικογενειακές επιχειρήσεις του νομού Αττικής. Σύμφωνα με τα αποτελέσματα της έρευνας, οι οικογενειακές επιχειρήσεις ποικίλουν ως προς το μέγεθός τους, τη νομική τους μορφή, τις ετήσιες πωλήσεις τους και τον κλάδο στον οποίο δραστηριοποιούνται. Στη λειτουργία τους αναμιγνύονται περισσότερα από ένα μέλη της οικογένειας, τα οποία απασχολούνται σε διάφορες θέσεις, από τη διοίκηση της επιχείρησης μέχρι και ως απλοί υπάλληλοι. Οι απόψεις των ερωτώμενων που διερευνήθηκαν αναφέρονταν σε διάφορα θέματα που αφορούν στις οικογενειακές επιχειρήσεις, όπως είναι η ανάμιξη των παιδιών στην επιχείρηση, η διαδοχή, η ανάμιξη των γονιών και ο ρόλος της επιχείρησης. Η συμφωνία των ερωτώμενων ήταν σχεδόν απόλυτη με το διαχωρισμό της οικογένειας και της επιχείρησης και με τη δυνατότητα τα παιδιά να μπορούν να επιλέξουν αν θέλουν να συμμετάσχουν στην επιχείρηση. Με βάση τις απόψεις των ερωτώμενων οι οικογενειακές επιχειρήσεις διακρίθηκαν σε τέσσερις ομάδες με την ανάλυση σε συστάδες. Τέλος, με τη χρήση της λογιστικής παλινδρόμησης και της πολλαπλής γραμμικής παλινδρόμησης επιχειρήθηκε ο προσδιορισμός των παραγόντων που επηρεάζουν τις απόψεις των ερωτώμενων σχετικά με τα παραπάνω θέματα. Σε γενικές γραμμές τα δημογραφικά χαρακτηριστικά των ερωτώμενων δεν επηρεάζουν τις απόψεις τους, οι οποίες επηρεάζονται κυρίως από τα χαρακτηριστικά των οικογενειακών επιχειρήσεων.

postgraduate_thesis
Μεταπτυχιακή Εργασία (EL)
Postgraduate Thesis (EN)

Family-owned business enterprises - Greece
Industrial management - Greece
Οικογενειακές επιχειρήσεις - Διαδοχή
Επιχειρήσεις - Διοίκηση και οργάνωση - Ελλάδα
Οικογενειακές επιχειρήσεις - Ελλάδα
Family-owned business enterprises - Succession

Χαροκόπειο Πανεπιστήμιο (EL)
Harokopio University (EN)

2006


Αναφορά Δημιουργού – Μη Εμπορική Χρήση – Όχι Παράγωγα Έργα 4.0*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.