Η διερεύνηση των απόψεων και στάσεων των μαθητών Α’ και Β’ Γυμνασίου σχετικά με το μάθημα της Γεωγραφίας

 
Το τεκμήριο παρέχεται από τον φορέα :
Χαροκόπειο Πανεπιστήμιο
Αποθετήριο :
Βιβλιοθήκη & Κέντρο Πληροφόρησης ΕΣΤΙΑ
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριο
2012 (EL)
Η διερεύνηση των απόψεων και στάσεων των μαθητών Α’ και Β’ Γυμνασίου σχετικά με το μάθημα της Γεωγραφίας

Ζήκος, Κωνσταντίνος

Θεωρητικό υπόβαθρο: Το μάθημα της Γεωγραφίας, τόσο στην Ελλάδα όσο και στον υπόλοιπο κόσμο, έχει αλλάξει από την πρώτη φορά που παρουσιάστηκε στα Αναλυτικά Προγράμματα των δύο πρώτων βαθμίδων της σχολικής εκπαίδευσης. Σημαντικό ρόλο για το μάθημα παίζει η διδακτική της Γεωγραφίας, που θα πρέπει να ασχολείται με την επιλογή διδακτέας ύλης και τη μεθοδολογία του (Βöhn, 1992). Τα κίνητρα είναι ο πιο σημαντικός παράγοντας πρόβλεψης της μάθησης (Ley & Young, 1998), ενώ οι Bandura, Pastorelli, Barbaranelli και Caprara (1996) μελετούν και αναλύουν την επίδραση της αυτεπάρκειας στις σχολικές επιδόσεις, για παιδιά 11 ως 14 χρονών. Τέλος η επικοινωνία μαθητή – καθηγητή, κατά τη διαδικασία διδασκαλίας – μάθησης, είναι ένα πρόσθετο στοιχείο μείζονος σημασίας. Σκοπός: Η παρούσα έρευνα έχει ως σκοπό να αποτυπωθούν οι απόψεις των μαθητών της δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης για τον καθηγητή και το μάθημα της Γεωγραφίας, καθώς και για τα κίνητρα μάθησης και την αυτεπάρκεια των μαθητών. Συμμετέχοντες: Στην έρευνα συμμετείχαν 204 μαθητές Γυμνασίων από τους νομούς Αττικής και Ευβοίας. Από τους συμμετέχοντες 112 είναι κορίτσια και 92 είναι αγόρια, 129 μαθητές φοιτούν στην Α' Γυμνασίου και 75 στη Β' Γυμνασίου και 114 μαθητές φοιτούν σε δημόσια και 90 σε ιδιωτικά σχολεία. Εργαλεία: Στα πλαίσια της συγκεκριμένης έρευνας ο ερευνητής κατασκεύασε ένα δομημένο ερωτηματολόγιο. Για τη κατασκευή του ερωτηματολογίου, και τις ερωτήσεις που το απαρτίζουν, χρησιμοποιήθηκαν κάποια επιστημονικά άρθρα. Οι ερωτήσεις στις οποίες οι μαθητές κλήθηκαν να απαντήσουν είναι κλειστού τύπου, 78 στον αριθμό, χωρισμένες σε 5 θεματικές ενότητες. Αποτελέσματα: Σημαντική συσχέτιση ανάμεσα στο γενικό μέσο όρο όλων των μαθημάτων και την άποψη των μαθητών για το μάθημα της Γεωγραφίας. Σημαντική διαφορά στις απόψεις για τον καθηγητή Γεωγραφίας ανάλογα με το φύλο. Σημαντική διαφορά στις απόψεις για το μάθημα και το καθηγητή Γεωγραφίας καθώς και για τα κίνητρα μάθησης ανάλογα με την τάξη και την ένταξη του σχολείου στη δημόσια ή ιδιωτική εκπαίδευση.

graduate_thesis
Πτυχιακή Εργασία (EL)
Graduate Thesis (EN)

Κίνητρα στην εκπαίδευση
Αυτεπάρκεια
Self-efficacy
Motivation in education
Geography - Study and teaching
Γεωγραφία - Μελέτη και διδασκαλία

Χαροκόπειο Πανεπιστήμιο (EL)
Harokopio University (EN)

2012-04-02


Αναφορά Δημιουργού – Μη Εμπορική Χρήση – Όχι Παράγωγα Έργα 4.0*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.