Η συμβολή του Ισθμού της Κορίνθου στη βιώσιμη ανάπτυξη της περιοχής

 
Το τεκμήριο παρέχεται από τον φορέα :
Χαροκόπειο Πανεπιστήμιο
Αποθετήριο :
Βιβλιοθήκη & Κέντρο Πληροφόρησης ΕΣΤΙΑ
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριο
2013 (EL)
Η συμβολή του Ισθμού της Κορίνθου στη βιώσιμη ανάπτυξη της περιοχής

Ξανθοπούλου, Νίκη

Ο Ισθμός της Κορίνθου είναι ένα από τα σημαντικότερα έργα της σύγχρονης Ελλάδας που διαδραμάτισε καταλυτικό ρόλο στη Μεσόγειο, αποτέλεσε και αποτελεί ένα εξαιρετικά σημαντικό κόμβο για τις διεθνείς θαλάσσιες μεταφορές. Η ανάγκη όμως για εκσυγχρονισμό των υποδομών της Διώρυγας είναι επιτακτική ώστε να ενισχυθεί η αναπτυξιακή διαδικασία και να ξαναγίνει η Διώρυγα διαχρονική πύλη της Πελοποννήσου. Σκοπός λοιπόν της παρούσας εργασίας ήταν να διερευνηθεί ο βαθμός στον οποίο ο Ισθμός της Κορίνθου συμβάλει στην βιώσιμη ανάπτυξη της περιοχής. Για αυτό το λόγο αφού πραγματοποιήθηκε βιβλιογραφική ανασκόπηση και παρουσιάστηκε η μελέτη κατασκευής και λειτουργίας της Διώρυγας, εκπονήθηκε δειγματοληπτική έρευνα σε 214 κατοίκους του δήμου Λουτρακίου-Αγίων Θεοδώρων, καθώς και του δήμου Κορινθίων, με σκοπό να διερευνηθούν οι απόψεις της τοπικής κοινωνίας. Από την εφαρμογή στατιστικής μελέτης και γραμμικών πολλαπλών παλινδρομήσεων (ΟLS) βρέθηκε ότι εξακολουθεί μέχρι σήμερα να παίζει σημαντικό και καθοριστικό ρόλο στις θαλάσσιες μεταφορές και στην τόνωση των οικονομικών δραστηριοτήτων της περιοχής. Επιπλέον, σύμφωνα με τα συμπεράσματα της μελέτης η περιορισμένης έκτασης υπολογισμένες περιβαλλοντικές επιπτώσεις συνάδουν σε μια θετική προοπτική από το έργο διαπλάτυνσης της Διώρυγας. Έτσι, μετά από 118 και πλέον χρόνια λειτουργίας της Διώρυγας, μπορεί κανείς με βεβαιότητα να εξάγει το ασφαλές συμπέρασμα ότι η χρήση της θα είναι αναγκαία για αρκετές ακόμα εκατονταετίες, με τις απαραίτητες επενδύσεις για τη βελτίωσή της.

graduate_thesis
Πτυχιακή Εργασία (EL)
Graduate Thesis (EN)

Αειφορική ανάπτυξη - Ελλάδα - Κορινθία (Νομός)
Sustainable development - Greece - Korinthia (Nome)
Corinth, Isthmus of (Greece)
Διώρυγα της Κορίνθου (Ελλάδα)
Corinth Canal (Greece)
Κόρινθος, Ισθμός της (Ελλάδα)

Χαροκόπειο Πανεπιστήμιο (EL)
Harokopio University (EN)

2013-10-13


Αναφορά Δημιουργού – Μη Εμπορική Χρήση – Όχι Παράγωγα Έργα 4.0*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.