Ο Ισπανικός Εμφύλιος Πόλεμος (1936 - 1939): ανάπτυξη διαδικτυακής εφαρμογής με χρήση διαδραστικών χαρτών

 
Το τεκμήριο παρέχεται από τον φορέα :
Χαροκόπειο Πανεπιστήμιο
Αποθετήριο :
Βιβλιοθήκη & Κέντρο Πληροφόρησης ΕΣΤΙΑ
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριο
2013 (EL)
Ο Ισπανικός Εμφύλιος Πόλεμος (1936 - 1939): ανάπτυξη διαδικτυακής εφαρμογής με χρήση διαδραστικών χαρτών

Μουρουτζάκης, Δημήτριος

Βασικό αντικείμενο της διπλωματικής εργασίας αποτελεί η εξέταση, μελέτη και αξιοποίηση τεχνολογιών διαδικτύου για την ανάπτυξη και δημοσιοποίηση στον Παγκόσμιο Ιστό διαδραστικών και δυναμικών χαρτών. Το χαρτογραφικό υλικό που κατασκευάζεται έχει ως κύρια γνωρίσματα το στοιχείο της διαδραστικότητας για την αλληλεπίδραση του χρήστη με τον χάρτη, την εμπλουτισμένη πολυμεσική αναπαράσταση, καθώς και την απόδοση της διαχρονικής εξέλιξης του υπό μελέτη φαινομένου με την προσθήκη κινούμενων γραφικών (animation) στους παραγόμενους χάρτες. Γίνεται χρήση των εξής εργαλείων και τεχνολογιών: ενσωμάτωση ενεργών περιοχών σε στατικές εικόνες, κινούμενες εικόνες GIF, γλώσσα SVG και πλατφόρμα πολυμέσων Flash. Επίσης, η υλοποίηση των χαρτογραφικών εφαρμογών υποστηρίζεται από έναν αριθμό κατάλληλων πακέτων λογισμικού, όπως το ArcGIS, το Inkscape κ.α. Ως πεδίο εξάσκησης και εφαρμογής των ανωτέρω επιλέγεται το ιστορικό κεφάλαιο του ισπανικού εμφυλίου πολέμου και της ισπανικής κοινωνικής επανάστασης (1936-1939), αφού προηγηθεί η βιβλιογραφική μελέτη και καταγραφή των βασικών πτυχών του ιστορικού αυτού πλαισίου. Η εργασία ολοκληρώνεται με τη σχεδίαση, ανάπτυξη και δημοσίευση ενός διαδικτυακού τόπου, στον οποίο συγκεντρώνεται και παρουσιάζεται το σύνολο των προϊόντων της μελέτης.

postgraduate_thesis
Μεταπτυχιακή Εργασία (EL)
Postgraduate Thesis (EN)

1936-1939
Ισπανία - Ιστορία - Εμφύλιος Πόλεμος
Maps - Spain
Spain - History - Civil War
Διαδραστικά πολυμέσα
Interactive multimedia
Χάρτες - Ισπανία
Χαρτογραφία - Ισπανία
Cartography - Spain

Χαροκόπειο Πανεπιστήμιο (EL)
Harokopio University (EN)

2013-03-23


Αναφορά Δημιουργού – Μη Εμπορική Χρήση – Όχι Παράγωγα Έργα 4.0*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.