Ο Ισπανικός Εμφύλιος Πόλεμος (1936 - 1939): ανάπτυξη διαδικτυακής εφαρμογής με χρήση διαδραστικών χαρτών

 
This item is provided by the institution :
Harokopio University
Repository :
Library & Information Center ESTIA
see the original item page
in the repository's web site and access all digital files if the item*
share
2013 (EN)
Ο Ισπανικός Εμφύλιος Πόλεμος (1936 - 1939): ανάπτυξη διαδικτυακής εφαρμογής με χρήση διαδραστικών χαρτών

Μουρουτζάκης, Δημήτριος

Βασικό αντικείμενο της διπλωματικής εργασίας αποτελεί η εξέταση, μελέτη και αξιοποίηση τεχνολογιών διαδικτύου για την ανάπτυξη και δημοσιοποίηση στον Παγκόσμιο Ιστό διαδραστικών και δυναμικών χαρτών. Το χαρτογραφικό υλικό που κατασκευάζεται έχει ως κύρια γνωρίσματα το στοιχείο της διαδραστικότητας για την αλληλεπίδραση του χρήστη με τον χάρτη, την εμπλουτισμένη πολυμεσική αναπαράσταση, καθώς και την απόδοση της διαχρονικής εξέλιξης του υπό μελέτη φαινομένου με την προσθήκη κινούμενων γραφικών (animation) στους παραγόμενους χάρτες. Γίνεται χρήση των εξής εργαλείων και τεχνολογιών: ενσωμάτωση ενεργών περιοχών σε στατικές εικόνες, κινούμενες εικόνες GIF, γλώσσα SVG και πλατφόρμα πολυμέσων Flash. Επίσης, η υλοποίηση των χαρτογραφικών εφαρμογών υποστηρίζεται από έναν αριθμό κατάλληλων πακέτων λογισμικού, όπως το ArcGIS, το Inkscape κ.α. Ως πεδίο εξάσκησης και εφαρμογής των ανωτέρω επιλέγεται το ιστορικό κεφάλαιο του ισπανικού εμφυλίου πολέμου και της ισπανικής κοινωνικής επανάστασης (1936-1939), αφού προηγηθεί η βιβλιογραφική μελέτη και καταγραφή των βασικών πτυχών του ιστορικού αυτού πλαισίου. Η εργασία ολοκληρώνεται με τη σχεδίαση, ανάπτυξη και δημοσίευση ενός διαδικτυακού τόπου, στον οποίο συγκεντρώνεται και παρουσιάζεται το σύνολο των προϊόντων της μελέτης.

postgraduate_thesis
Μεταπτυχιακή Εργασία (EL)
Postgraduate Thesis (EN)

1936-1939
Ισπανία - Ιστορία - Εμφύλιος Πόλεμος
Maps - Spain
Spain - History - Civil War
Διαδραστικά πολυμέσα
Interactive multimedia
Χάρτες - Ισπανία
Χαρτογραφία - Ισπανία
Cartography - Spain

Χαροκόπειο Πανεπιστήμιο (EL)
Harokopio University (EN)

2013-03-23


Αναφορά Δημιουργού – Μη Εμπορική Χρήση – Όχι Παράγωγα Έργα 4.0*Institutions are responsible for keeping their URLs functional (digital file, item page in repository site)