Μέτρηση των λιπαρών οξέων των μεμβρανών των ερυθροκυττάρων σε υγιείς εθελοντές και συσχέτιση με βιοχημικούς και διατροφικούς δείκτες

 
Το τεκμήριο παρέχεται από τον φορέα :
Χαροκόπειο Πανεπιστήμιο
Αποθετήριο :
Βιβλιοθήκη & Κέντρο Πληροφόρησης ΕΣΤΙΑ
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριο
2010 (EL)
Μέτρηση των λιπαρών οξέων των μεμβρανών των ερυθροκυττάρων σε υγιείς εθελοντές και συσχέτιση με βιοχημικούς και διατροφικούς δείκτες

Αλεπουδέα, Ειρήνη Κωνσταντίνα

Εισαγωγή: Οι ευεργετικές δράσεις της Μεσογειακής δίαιτας έχουν μελετηθεί ιδιαιτέρως τα τελευταία χρόνια εξαιτίας της προστασίας που φαίνεται να παρέχει έναντι διαφόρων παθολογικών καταστάσεων όπως τα καρδιαγγειακά και ο καρκίνος.O χαμηλός λόγος κορεσμένα/ μονοακόρεστα λιπαρά οξέα φαίνεται να συμβάλλει σε αυτήν την προστατευτική δράση. Σκοπός: Σκοπός της συγκεκριμένης μελέτης ήταν η μέτρηση των λιπαρών οξέων στη μεμβράνη των ερυθρών κυττάρων υγιών εθελοντών και η διευρεύνηση της σχέσης της σύστασης των λιπαρών οξέων στα ερυθρά των εθελοντών με τις διατροφικές τους συνήθειες και με δείκτες φλεγμονής και οξείδωσης. Ιδιαίτερη έμφαση δόθηκε στην επίδρασή τους στα επίπεδα του PAF και στα ένζυμα του μεταβολισμού του. Μεθοδολογία: Η επιλογή του δείγματος αφορούσε 103 φαινομενικά υγιείς άνδρες και γυναίκες. Η αξιολόγηση της διαιτητικής πρόσληψης των εθελοντών έγινε με τη χρήση κατάλληλων ερωτηματολογίων. Απομονώθηκαν οι μεμβράνες των ερυθρών, εκχυλίστηκαν τα λιπαρά οξέα και στη συνέχεια πραγματοποιήθηκε μεθυλεστεροποίηση των λιπαρών οξέων και ποσοτικός προσδιορισμός τους με αέρια χρωματογραφία. Αποτελέσματα: Στατιστικά σημαντικές διαφορές μεταξύ ανδρών και γυναικών στη σύσταση παρατηρήθηκαν μόνο στα εξής λιπαρά οξέα 14:0, 18:1 trans, 20:0, 18:4 ω3, 22:0 με αυξημένες τιμές στις γυναίκες ενώ μόνο το 18:1ω9 εμφανίζεται περισσότερο στους άνδρες (p=0,079). Συσχέτιση μεταξύ των συνολικών SFA, MUFA, PUFA και συνολικού λίπους από τη διατροφή με τα μετρούμενα % SFA ,MUFA, PUFA, ω-3 και ω-6 στα ερυθρά δεν παρατηρήθηκε. Ωστόσο, η μηνιαία κατανάλωση ψαριού και η συνέπεια στη μεσογειακή διατροφή για το σύνολο του πληθυσμού φάνηκε να αποτελούν καθοριστικούς παράγοντες για τα επίπεδα των ω-3 λιπαρών οξέων και για το EPA και το DHA. Η ηλικία συσχετίστηκε θετικά με τα συνολικά ω-3 και αρνητικά με τα συνολικά ω-6 στα ερυθρά κύτταρα. Καθοριστικό παράγοντα για τα επίπεδα του PAF φάνηκε να αποτελούν τα ω-6 πολυακόρεστα λιπαρά οξέα (αρνητική συσχέτιση). Τα συνολικά μονοακόρεστα φάνηκε να συσχετίζονται με την LpPLA2 (θετική συσχέτιση) και αρνητικά με την PAF-ΑΤ και CPT, ενώ τα ω-6 παρουσίασαν τις αντίθετες συσχετίσεις. Συμπεράσματα: Η σύσταση των ερυθρών κυττάρων σε EPA και DHA αποτελεί αξιόπιστο δείκτη της κατανάλωσης ψαριού και σχετίζεται με αυξημένη συμμόρφωση με Μεσογειακού τύπου δίαιτα. Η σύσταση των ερυθρών κυττάρων σε λιπαρά οξέα φαίνεται να σχετίζεται με τον μεταβολισμό του PAF ανεξάρτητα από διάφορους κλασικούς παράγοντες σε φαινομενικά υγιείς εθελοντές.

postgraduate_thesis
Μεταπτυχιακή Εργασία (EL)
Postgraduate Thesis (EN)

Παράγοντας ενεργοποίησης αιμοπεταλίων (PAF)
Μεσογειακή δίαιτα
Mediterranean diet
Food habits - Health aspects
Λιπαρά οξέα
Διατροφικές συνήθειες - Υγιειονολογικές απόψεις
Fatty acids
Platelet activating factor

Χαροκόπειο Πανεπιστήμιο (EL)
Harokopio University (EN)

2010-11-25


Αναφορά Δημιουργού – Μη Εμπορική Χρήση – Όχι Παράγωγα Έργα 4.0*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.