Οι πεποιθήσεις των Ελλήνων καταναλωτών για τα πράσινα προϊόντα

 
Το τεκμήριο παρέχεται από τον φορέα :
Χαροκόπειο Πανεπιστήμιο
Αποθετήριο :
Βιβλιοθήκη & Κέντρο Πληροφόρησης ΕΣΤΙΑ
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριο
2013 (EL)
Οι πεποιθήσεις των Ελλήνων καταναλωτών για τα πράσινα προϊόντα

Σύρρος, Δημήτριος

Σε μια περίοδο που η ανησυχία των καταναλωτών για το περιβάλλον αυξάνεται συνεχώς, η παρούσα εργασία έχει ως σκοπό να εντοπίσει τους προσδιοριστικούς παράγοντες που επηρεάζουν του καταναλωτές ώστε να επιλέξουν αγοράσουν ένα προϊόν που είναι φιλικό προς το περιβάλλον και το πώς η αλλαγή αυτής της αγοραστικής συμπεριφορά επηρεάζει το παραδοσιακό μάρκετινγκ. Η εμπειρική ανάλυση βασίστηκε σε δειγματοληπτική έρευνα που έλαβε χώρα την περίοδο Ιούλιου- Σεπτέμβριου 2012. Το δείγμα αποτελούνταν από 406 άτομα. Για τη στατιστική ανάλυση πραγματοποιήθηκε περιγραφική στατιστική και εκτιμήθηκαν υποδείγματα παλινδρομήσεων που σχετίζονται με τα πράσινα προϊόντα καθώς και τη συμπεριφορά που εμφανίζουν οι καταναλωτές που επιλέγουν να αγοράσουν τέτοιου είδους προϊόντα. Από την εκτίμηση των παλινδρομήσεών και τη μελέτη της επίδρασης των στατιστικά σημαντικών μεταβλητών προέκυψε ότι κυρίως τα περιβαλλοντικά χαρακτηριστικά επηρεάζουν στάσεις και τις αντιλήψεις των καταναλωτών σχετικά με τα πράσινα προϊόντα χωρίς όμως να παραλείπουμε τη σημαντικότητα των δημογραφικών και ψυχογραφικών χαρακτηριστικών που διαθέτει ένα καταναλωτής. Γι αυτό το λόγο και οι επιχειρήσεις σήμερα που εμπορεύονται πράσινα προϊόντα υιοθετούν το πράσινο μάρκετινγκ το οποίο όλες ενέργειες έχουν σα κύριο συστατικό τη προστασία του περιβάλλοντος.

postgraduate_thesis
Μεταπτυχιακή Εργασία (EL)
Postgraduate Thesis (EN)

Consumer behavior
Green products
Οικολογικό μάρκετινγκ
Green marketing
Βιολογικά προϊόντα
Καταναλωτική συμπεριφορά
Περιβάλλον - Προστασία
Environmental protection

Χαροκόπειο Πανεπιστήμιο (EL)
Harokopio University (EN)

2013-07-13


Αναφορά Δημιουργού – Μη Εμπορική Χρήση – Όχι Παράγωγα Έργα 4.0*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.