Αστικές εμπορευματικές μεταφορές στο νέο περιβάλλον της πράσινης εφοδιαστικής: City Logistics

 
This item is provided by the institution :
Harokopio University
Repository :
Library & Information Center ESTIA
see the original item page
in the repository's web site and access all digital files if the item*
share
2010 (EN)
Αστικές εμπορευματικές μεταφορές στο νέο περιβάλλον της πράσινης εφοδιαστικής: City Logistics

Σιώπη, Άννα

Σκοπός της παρούσας πτυχιακής εργασίας είναι η εξερεύνηση των χαρακτηριστικών του τομέα των Αστικών Εμπορευματικών Μεταφορών. Ο τομέας αυτός περιλαμβάνει πολλά στοιχεία που ποικίλουν, όπως έννοιες που σχετίζονται με τον προσδιορισμό των εργασιών που τον απαρτίζουν, πολιτικές που στοχεύουν στη βελτιστοποίηση των υπηρεσιών που προσφέρουν, λύσεις και προγράμματα που θα συντελέσουν στη μείωση των προβλημάτων που δημιουργούνται και περιγραφές επιμέρους τμημάτων των μεταφορών που είναι απαραίτητα για την ομαλή διεξαγωγή τους στο πλαίσιο των αστικών περιοχών. Γίνεται επίσης μία προσπάθεια προσαρμογής ενός μοντέλου που έχει εφαρμοστεί σε χώρα της Ευρώπης, στα πλαίσια μιας περιοχής των Αθηνών. Επιλέχτηκε ένα πρόγραμμα που εφαρμόστηκε στη Ζυρίχη και αφορούσε στη μεταφορά σκουπιδιών μέσω ειδικά διαμορφωμένου Τραμ, και που περιγράφεται αναλυτικά στο κεφάλαιο τρία. Η πρόταση αφορά την αλλαγή του τρόπου μεταφοράς των απορριμμάτων από το δήμο Ν. Σμύρνης στα ΧΥΤΑ, και περιλαμβάνει την περιγραφή της θέσης και του πληθυσμού του δήμου, την περιγραφή του υφιστάμενου τρόπου μεταφοράς των απορριμμάτων, καθώς και την αναλυτική διαδρομή που προτείνεται να ακολουθηθεί, με τα οφέλη που αυτή θα έχει.

graduate_thesis
Πτυχιακή Εργασία (EL)
Graduate Thesis (EN)

Εφοδιαστική - Ελλάδα
Logistics - Greece
Refuse and refuse disposal
Τραμ - Περιβαλλοντικές απόψεις
Street-railroads - Environmental aspects
Απορρίμματα και διάθεση απορριμμάτων

Χαροκόπειο Πανεπιστήμιο (EL)
Harokopio University (EN)

2010-11-11


Αναφορά Δημιουργού – Μη Εμπορική Χρήση – Όχι Παράγωγα Έργα 4.0*Institutions are responsible for keeping their URLs functional (digital file, item page in repository site)