Διερεύνηση των στάσεων και των αντιλήψεων των εκπαιδευτικών των Λυκείων της Γ΄ Διεύθυνσης Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Αθηνών ως προς την επιλογή και την επιμόρφωση των βαθμολογητών των πανελλαδικών εξετάσεων

 
Το τεκμήριο παρέχεται από τον φορέα :
Χαροκόπειο Πανεπιστήμιο
Αποθετήριο :
Βιβλιοθήκη & Κέντρο Πληροφόρησης ΕΣΤΙΑ
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριο
2010 (EL)
Διερεύνηση των στάσεων και των αντιλήψεων των εκπαιδευτικών των Λυκείων της Γ΄ Διεύθυνσης Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Αθηνών ως προς την επιλογή και την επιμόρφωση των βαθμολογητών των πανελλαδικών εξετάσεων

Κωστή, Κωνσταντίνα

Η παρούσα διπλωματική μελέτη έχει ως αντικείμενο τη διερεύνηση των στάσεων και των αντιλήψεων των εκπαιδευτικών των Λυκείων της Γ΄ Διεύθυνσης Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Αθηνών ως προς την επιλογή και την επιμόρφωση των βαθμολογητών των πανελλαδικών εξετάσεων. Για το σκοπό αυτό πραγματοποιήθηκε έρευνα με τυχαία δειγματοληψία από την οποία προέκυψε στρωματοποιημένο δείγμα εκπαιδευτικών που εργάζεται σε δημόσια σχολεία της ανώτερης δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης της Γ΄ Διεύθυνσης Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Αθηνών. Η διεξαγωγή της έρευνας πραγματοποιήθηκε από τον Μάρτιο ως τον Απρίλιο του 2010. Στην έρευνα καταγράφονται οι κρίσεις των εκπαιδευτικών σχετικά με την επιλογή και την επιμόρφωση των βαθμολογητών και εν συνεχεία διερευνώνται οι παράγοντες που συμβάλλουν στη διαμόρφωση των κρίσεων αυτών μέσω των στατιστικών κριτηρίων ελέγχου ανεξαρτησίας χ2 (chi-square test) και του δείκτη συσχέτισης Spearman rho. Τα δεδομένα της εμπειρικής μελέτης αναδεικνύουν ότι οι στάσεις και οι αντιλήψεις των εκπαιδευτικών σχετικά με την επιλογή των βαθμολογητών διαμορφώνονται από παράγοντες που αφορούν την ηλικία, την ειδικότητα, την προϋπηρεσία στην εκπαίδευση, τις επιπλέον σπουδές, και τη βαθμολογική προϋπηρεσία του εκπαιδευτικού καθώς και την εμπλοκή του στις πανελλαδικές εξετάσεις ως βαθμολογητής και ως συντονιστής. Σχετικά με την επιμόρφωση των βαθμολογητών οι στάσεις και οι αντιλήψεις των εκπαιδευτικών διαμορφώνονται από παράγοντες που αφορούν την ηλικία τους, την ειδικότητά τους, την προϋπηρεσία στην εκπαίδευση, τη βαθμολογική προϋπηρεσία και την εμπλοκή τους στις πανελλαδικές ως βαθμολογητές και ως συντονιστές.

postgraduate_thesis
Μεταπτυχιακή Εργασία (EL)
Postgraduate Thesis (EN)

Examinations - Greece
Αξιολόγηση και βαθμολογία (Εκπαίδευση)
Πανεπιστήμια - Εισαγωγικές εξετάσεις - Ελλάδα
Εκπαιδευτικοί - Ελλάδα
Teachers - Greece

Χαροκόπειο Πανεπιστήμιο (EL)
Harokopio University (EN)

2010-11-11


Αναφορά Δημιουργού – Μη Εμπορική Χρήση – Όχι Παράγωγα Έργα 4.0*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.