Αξιολόγηση επιπέδων υδάτωσης σε αθλητές κολύμβησης

 
Το τεκμήριο παρέχεται από τον φορέα :
Χαροκόπειο Πανεπιστήμιο
Αποθετήριο :
Βιβλιοθήκη & Κέντρο Πληροφόρησης ΕΣΤΙΑ
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριο
2010 (EL)
Αξιολόγηση επιπέδων υδάτωσης σε αθλητές κολύμβησης

Αγγελοπούλου, Αθανασία

Στη παρούσα μελέτη σκοπός ήταν να αξιολογηθούν τα επίπεδα υδάτωσης σε αθλητές κολύμβησης, υψηλού επιπέδου, ηλικίας 13-17 ετών. Συγκεκριμένα εκτιμήθηκαν τα επίπεδα υδάτωσης κατά την έναρξη της ημέρας αλλά και πριν και μετά από την πραγματοποίηση μιας προπόνησης. Η μελέτη αυτή αξιολόγησε την κατάσταση υδάτωσης των αθλητών χρησιμοποιώντας τον δείκτη USG (ειδικό βάρος ούρων) αλλά και το χρώμα αυτών. Ο διεθνής οργανισμός της ΝΑΤΑ χρησιμοποιεί το όριο του 1,020 για να κατατάξει τους αθλητές ως αφυδατωμένους για τον δείκτη του ειδικού βάρους των ούρων. Το δείγμα που μελετήθηκε στη παρούσα μελέτη ήταν 12 αθλητές κολύμβησης. Με τη χρήση του διαθλασίμετρου βρέθηκαν οι τιμές USG για κάθε αθλητή. Ο μέσος όρος του δείγματος από τα πρωινά δείγματα, πριν και μετά την προπόνηση ήταν 1,026±0,003, 1,025±0,006 και 1,021±0,01 αντίστοιχα. Το ποσοστό που ξεπέρασε το 1,020 το πρωί, ήταν 100%, πριν την προπόνηση ήταν 83,4% και μετά την προπόνηση παρέμεινε στο 83,4%. Το γεγονός ότι το 83,4% των αθλητών βρέθηκε αφυδατωμένο πριν την προπόνηση είναι πολύ σημαντικό, αφού αυτό θα έχει επιπτώσεις στην αθλητική απόδοση. Τέλος, το ότι διατηρήθηκαν οι κολυμβητές στο ίδιο, ή βρέθηκαν σε καλύτερο επίπεδο υδάτωσης μετά την προπόνηση, σημαίνει ότι κατανάλωναν υγρά κατά την προπόνηση. Σε συνδυασμό με το γεγονός ότι υπήρχε μείωση του βάρους όμως, ίσως οι ποσότητες που κατανάλωναν, δεν ήταν επαρκείς για να αποκαταστήσουν τις απώλειες.

graduate_thesis
Πτυχιακή Εργασία (EL)
Graduate Thesis (EN)

Αφυδάτωση
Hydration
Αθλητές - Διατροφή
Athletes - Nutrition
Dehydration
Υδάτωση

Χαροκόπειο Πανεπιστήμιο (EL)
Harokopio University (EN)

2010-11-11


Αναφορά Δημιουργού – Μη Εμπορική Χρήση – Όχι Παράγωγα Έργα 4.0*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.