Ψυχολογικές διαταραχές, διατροφικές συνήθειες & κατάσταση υγειάς σε γυναίκες από τη μελέτη Αττική

 
Το τεκμήριο παρέχεται από τον φορέα :
Χαροκόπειο Πανεπιστήμιο
Αποθετήριο :
Βιβλιοθήκη & Κέντρο Πληροφόρησης ΕΣΤΙΑ
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριο
2010 (EL)
Ψυχολογικές διαταραχές, διατροφικές συνήθειες & κατάσταση υγειάς σε γυναίκες από τη μελέτη Αττική

Παπαμίχου, Δήμητρα

Σκοπός: Σκοπός της παρούσας διατριβής ήταν να εξεταστεί η διαμεσολαβητική σχέση της διατροφής στην επίδραση της κατάθλιψης και του άγχους στον καρδιαγγειακό κίνδυνο, στις γυναίκες. Υλικό – Μέθοδος: Από το Μάιο του 2001 έως το Δεκέμβριο του 2002 επελέγησαν τυχαία 400 γυναίκες από το νομό Αττικής από την Ελλάδα και υπεβλήθησαν σε λεπτομερή ψυχολογική αξιολόγηση από ομάδα ειδικών. Για την εκτίμηση του άγχους χρησιμοποιήθηκε το ερωτηματολόγιο Υ-1 του State-Trait Anxiety Inventory for Adults (STAI) (εύρος 20-80) και για τη διερεύνηση της κατάθλιψης χρησιμοποιήθηκε η ελληνική μετάφραση του Zung Depression Rating Scale (ZDRS) (εύρος 0-100). Η προσκόλληση στη Μεσογειακή Διατροφή αξιολογήθηκε μέσω του MedDietScore (θεωρητικό εύρος: 0-55). Αξιολογήθηκαν επίσης κοινωνικο-δημογραφικά, κλινικά χαρακτηριστικά, διατροφικές συνήθειες κι έγινε αποτίμηση του τρόπου ζωής και του δείκτη προσήλωσης στη Μεσογειακή διατροφή. Αποτελέσματα: Κατόπιν εξέτασης του Μεσογειακού Διατροφικού Σκορ κι άλλων χαρακτηριστικών των γυναικών της μελέτης ΑΤΤΙΚΗ με τον δεκαετή καρδιαγγειακό κίνδυνο (HellenicSCORE) η κατάθλιψη φαίνεται να αποτελεί τον τέταρτο σημαντικότερο παράγοντα κινδύνου για την εμφάνιση καρδιαγγειακής νόσου (4η μεγαλύτερη τιμή του τυποποιημένου συντελεστή Β), ενώ το άγχος χάνει τη στατιστική του σημαντικότητα. Όταν το άγχος εξετάζεται χωριστά από την κατάθλιψη διατηρεί τη στατιστική σημαντικότητά του ως παράγοντας κινδύνου (p<0,006). Στις γυναίκες που είναι κοντά στη μεσογειακή διατροφή το άγχος φάνηκε να διατηρεί τη στατιστική σημαντικότητά του (p<0,011) ενώ η κατάθλιψη όχι. Όταν στους παράγοντες κινδύνου προστίθεται η έμμηνος ρύση η κατάθλιψη σε αντίθεση με το άγχος παραμένει στατιστικά σημαντική (p<0,050). Συμπέρασμα: Συμπερασματικά λοιπόν η κατάθλιψη και το άγχος φάνηκε να έχουν ισχυρή συσχέτιση με τον δεκαετή καρδιαγγειακό κίνδυνο στις γυναίκες από τη μελέτη ΑΤΤΙΚΗ με την κατάθλιψη να υπερισχύει ως παράγοντας κινδύνου για την εκδήλωση καρδιαγγειακής νόσου. Η προσήλωση στο μεσογειακό πρότυπο διατροφής φάνηκε να επηρεάζει την κατάθλιψη κι όχι το άγχος ως παράγοντα κινδύνου μελλοντικής εκδήλωσης καρδιαγγειακής νόσου, με την κατάθλιψη να χάνει τη στατιστική της σημαντικότητα.

postgraduate_thesis
Μεταπτυχιακή Εργασία (EL)
Postgraduate Thesis (EN)

Καρδιαγγειακό σύστημα - Ασθένειες - Παράγοντες κινδύνου
Cardiovascular system - Diseases - Risk factors
Μεσογειακή δίαιτα
Mediterranean diet
Depression
Anxiety
Coronary heart disease
Ασθένειες της στεφανιαίας
Κατάθλιψη
Άγχος

Χαροκόπειο Πανεπιστήμιο (EL)
Harokopio University (EN)

2010-12-13


Αναφορά Δημιουργού – Μη Εμπορική Χρήση – Όχι Παράγωγα Έργα 4.0*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.