Συσχέτιση διαιτητικής πρόσληψης και επιλεγμένων βακτηριακών πληθυσμών του παχέος εντέρου σε παιδιά με αυτισμό

 
This item is provided by the institution :
Harokopio University
Repository :
Library & Information Center ESTIA
see the original item page
in the repository's web site and access all digital files if the item*
share
2011 (EN)
Συσχέτιση διαιτητικής πρόσληψης και επιλεγμένων βακτηριακών πληθυσμών του παχέος εντέρου σε παιδιά με αυτισμό

Εξαρχοπούλου, Κωνσταντίνα

Σκοπός: Η σύγκριση και η συσχέτιση της διατροφικής πρόσληψης και της συγκέντρωσης των Lactobacillus spp. , Bifidobacterium spp. και ολικών αναερόβιων μεσόφιλων βακτηριών στα κόπρανα παιδιών που πάσχουν από αυτιστικές διαταραχές και τυπικά αναπτυσσόμενων παιδιών. Σχεδιασμός: Αναδρομική μελέτη ασθενών-μαρτύρων. Υλικά και Μέθοδοι: Το δείγμα της μελέτης περιλάμβανε 17 παιδιά με αυτιστικές διαταραχές και 20 τυπικά αναπτυσσόμενα παιδιά, ηλικίας 4 έως 10 ετών. Η συλλογή των δεδομένων (Ιανουάριος 2011-Ιούνιος 2011) περιλάμβανε την καταγραφή βασικών ανθρωπομετρικών στοιχείων, τη συλλογή δείγματος κοπράνων και τη συμπλήρωση τριήμερων ημερολογίων καταγραφής τροφίμων. Πραγματοποιήθηκαν συγκρίσεις μεταξύ των δύο ομάδων ως προς την ενεργειακή πρόσληψη και τα μακρο και μικρο- θρεπτικά συστατικά και τη συγκέντρωση των μικροοργανισμών (SPSS 17: t-test για ανεξάρτητα δείγματα, p < 0,05), και συσχετίσεις μεταξύ της συγκέντρωσης τους και της πρόσληψης των συστατικών, στο σύνολο των παιδιών και σε κάθε ομάδα ξεχωριστά (SPSS 17: συντελεστής συσχέτισης r του Spearman, p < 0,05). Αποτελέσματα: δεν αναδείχθηκε σημαντική διαφορά στην διατροφική πρόσληψη παιδιών με αυτισμό και τυπικά αναπτυσσόμενων. Οι λακτοβάκιλλοι των παιδιών με αυτιστικές διαταραχές (5,00 ± 0,98 Log10CFU / g κοπράνων) συγκριτικά με των τυπικά αναπτυσσόμενων παιδιών (4,20 ± 1,30 Log10CFU / g κοπράνων), φαίνεται ότι έχουν μια τάση να διαφέρουν σε σημαντικό βαθμό (p=0,069). Μόνο στο σύνολο του δείγματος φαίνεται η ύπαρξη ελαφριάς συσχέτισης των λακτοβακίλλων με το ποσοστό πολυακόρεστων λιπαρών οξέων ( r = 0,426, p= 0,021). Μόνο στα τυπικά αναπτυσσόμενα παιδία εμφανίζεται σημαντική αύξηση των ολικών αναερόβιων μεσόφιλων βακτηρίων μέσο της αύξησης των κορεσμένων λιπαρών οξέων ( r = 0,588, p= 0,017).

graduate_thesis
Πτυχιακή Εργασία (EL)
Graduate Thesis (EN)

Διατροφικές συνήθειες - Παιδιά
Food habits - Children
Αυτισμός στα παιδιά - Διαιτολογικές απόψεις
Autism in children - Nutritional aspects
Αυτιστικά παιδιά
Autistic children

Χαροκόπειο Πανεπιστήμιο (EL)
Harokopio University (EN)

2011-11-04


Αναφορά Δημιουργού – Μη Εμπορική Χρήση – Όχι Παράγωγα Έργα 4.0*Institutions are responsible for keeping their URLs functional (digital file, item page in repository site)