Γεωγραφική κατανομή, μεταβλητότητα και επιπτώσεις των ακραίων καιρικών φαινομένων στην Ελλάδα βάσει αναφορών ημερήσιου τύπου και καταγεγραμμένων μετρήσεων

 
This item is provided by the institution :
Harokopio University
Repository :
Library & Information Center ESTIA
see the original item page
in the repository's web site and access all digital files if the item*
share
2010 (EN)
Γεωγραφική κατανομή, μεταβλητότητα και επιπτώσεις των ακραίων καιρικών φαινομένων στην Ελλάδα βάσει αναφορών ημερήσιου τύπου και καταγεγραμμένων μετρήσεων

Βλάχου, Όλγα

Τα ακραία καιρικά φαινόμενα έχουν ιδιαίτερο ενδιαφέρον διότι επηρεάζουν καθημερινά ολοένα και περισσότερες περιοχές της γης και για τον λόγο αυτό είναι διαρκώς στο επίκεντρο του ενδιαφέροντος όλων των ανθρώπων. Οι αλλαγές στον τρόπο ζωής των ελλήνων και κυρίως η συγκέντρωση μεγάλου αριθμού κατοίκων στα αστικά κέντρα, δημιουργεί την ανάγκη μελέτης της επίδρασης των καιρικών φαινομένων – ιδιαίτερα των ακραίων - στις οικονομικές και κοινωνικές τους δραστηριότητες. Η παρούσα εργασία επικεντρώνεται στην διερεύνηση των ακραίων καιρικών φαινόμενων που αναφέρθηκαν στην Ελλάδα τα τελευταία 30 χρόνια (1980-2009), τα οποία προκάλεσαν δυσμενείς επιπτώσεις λόγω της σφοδρότητας τους ή λόγω της ανετοιμότητας της πολιτείας να τα διαχειριστεί. Όλα τα καταγραμμένα γεγονότα έχουν αναλυθεί σύμφωνα με το είδος (καύσωνας, παγετός κλπ) και ανάλογα με το έτος εμφάνισής τους προκειμένου να δημιουργηθεί μια βάση δεδομένων που περιλαμβάνει τις συνέπειες του γεγονότος τόσο σε οικονομικές ζημιές όσο και σε ανθρώπινες ζωές. Επιπλέον, προστίθενται στη βάση δεδομένων τα αρχεία των ακραίων καιρικών γεγονότων από διάφορες πηγές όπως η Ελληνική Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία και το Εθνικό Αστεροσκοπείο Αθηνών. Τα είδη των καταγραμμένων γεγονότων ομογενοποιήθηκαν και αντιστοιχίστηκαν με τις μετρήσεις από τον πιο κοντινό μετεωρολογικό σταθμό επιφανείας, προκειμένου να καθοριστούν οι φυσικές ή ανθρωπογενείς αιτίες του γεγονότος. Μετά από ενδελεχή επεξεργασία όλων των δεδομένων που συλλέχτηκαν, γίνεται προσπάθεια συγκεντρωτικής παρουσίασης των αποτελεσμάτων της έρευνας αυτής με την μορφή γραφημάτων και πινάκων καθώς και απεικόνισης των δεδομένων στον χώρο υπό μορφή θεματικών χαρτών. Τέλος, γίνεται μια προσπάθεια ανάλυσης των αποτελεσμάτων και κατανόησης των επιπτώσεων των ακραίων καιρικών γεγονότων στην Ελλάδα τα τελευταία 30 χρόνια. Η ανάλυση περιλαμβάνει τις επιπτώσεις των γεγονότων καύσωνα, των έντονων βροχοπτώσεων, χιονοπτώσεων, χαλαζοπτώσεων, καθώς και του παγετού και των ισχυρών ανέμων, που αφορούν την χρονική και την γεωγραφική τους κατανομή. Συμπερασματικά, οι νομοί Αττικής και Θεσσαλονίκης, καθώς και οι περιοχές της Λάρισας και της Ηλείας φαίνεται πως συχνότερα εκτίθενται σε ακραία καιρικά φαινόμενα και έχουν σημαντικές επιπτώσεις στους ανθρώπους και στις υποδομές.

postgraduate_thesis
Μεταπτυχιακή Εργασία (EL)
Postgraduate Thesis (EN)

Weather
Κλιματικές μεταβολές
Climatic changes
Γεωγραφικά συστήματα πληροφοριών
Καιρός
Geographic information systems

Χαροκόπειο Πανεπιστήμιο (EL)
Harokopio University (EN)

2010-11-25


Αναφορά Δημιουργού – Μη Εμπορική Χρήση – Όχι Παράγωγα Έργα 4.0*Institutions are responsible for keeping their URLs functional (digital file, item page in repository site)