Η χρηματοδότηση της πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης στην Ελλάδα στις αρχές του 21ου αιώνα: διακρατικές συγκρίσεις στο πλαίσιο της ευρωζώνης

 
This item is provided by the institution :
Harokopio University
Repository :
Library & Information Center ESTIA
see the original item page
in the repository's web site and access all digital files if the item*
share
2011 (EN)
Η χρηματοδότηση της πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης στην Ελλάδα στις αρχές του 21ου αιώνα: διακρατικές συγκρίσεις στο πλαίσιο της ευρωζώνης

Τσιλογιάννη, Βασιλική

Η εκπαίδευση και η δια βίου μάθηση στην εποχή μας παίζουν καθοριστικό ρόλο στην ανάπτυξη της οικονομίας και της κοινωνίας. Τούτο ισχύει παγκοσμίως για όλες τις χώρες, ανεξάρτητα από το επίπεδο ανάπτυξης. Το ανθρώπινο κεφάλαιο έχει προ καιρού αναγνωριστεί ως παράγοντας κλειδί που συμβάλλει στην οικονομική ανάπτυξη, τη διανομή του εισοδήματος, την απασχόληση και την κοινωνική συνοχή. Ο σκοπός αυτής της εργασίας είναι να αναδείξει συγκριτικά τους δείκτες χρηματοδότησης της ελληνικής εκπαίδευσης σε σχέση με τους αντίστοιχους των άλλων χωρών-μελών της Ευρωζώνης και συγκεκριμένα να διερευνήσει το ύψος των δημοσίων δαπανών και κυρίως των ιδιωτικών δαπανών για εκπαίδευση στην πρώτη βαθμίδα στην Ελλάδα των αρχών του 21ου αιώνα. Απαντήσεις στα παραπάνω ερωτήματα δίνουν τα αποτελέσματα εμπειρικής έρευνας που πραγματοποιήθηκε από τον Φεβρουάριο έως τον Μάρτιο του 2011 με έτος αναφοράς το 2010, όπου συμμετείχαν 637 γονείς με παιδιά στην Πρωτοβάθμια εκπαίδευση, όπως επίσης και από έρευνα για τις ιδιωτικές δαπάνες στην Πρωτοβάθμια εκπαίδευση από τις υπόλοιπες χώρες της Ευρωζώνης μέσω των πρεσβειών τους. Από τα ευρήματα της μελέτης προέκυψαν οι παρακάτω διαπιστώσεις: Οι ετήσιες συνολικές ιδιωτικές δαπάνες για την Πρωτοβάθμια εκπαίδευση στην Ελλάδα είναι περίπου το μισό των ετήσιων συνολικών δημοσίων δαπανών. Ως υψηλότερες εμφανίζονται οι δαπάνες για τα φροντιστήρια ξένων γλωσσών με τις δαπάνες για καλλιτεχνικές και αθλητικές δραστηριότητες να ακολουθούν. Τέλος, οι οικογένειες που κατοικούν εντός περιφέρειας Αττικής εμφανίζουν υψηλότερες δαπάνες μόνο για γραφική ύλη και αγορά σχολικών βοηθημάτων, ενώ η υπόλοιπη Ελλάδα εμφανίζει υψηλότερες δαπάνες σε όλες τις άλλες κατηγορίες δαπανών.

postgraduate_thesis
Μεταπτυχιακή Εργασία (EL)
Postgraduate Thesis (EN)

Ευρωζώνη
Education
Εκπαίδευση
Στοιχειώδης - Οικονομικές απόψεις - Ελλάδα
Euro area
Primary - Economic aspects - Greece

Χαροκόπειο Πανεπιστήμιο (EL)
Harokopio University (EN)

2011-07-27


Αναφορά Δημιουργού – Μη Εμπορική Χρήση – Όχι Παράγωγα Έργα 4.0*Institutions are responsible for keeping their URLs functional (digital file, item page in repository site)