Η δημιουργία αναλυτικού προγράμματος σπουδών αγωγής καταναλωτή

 
Το τεκμήριο παρέχεται από τον φορέα :
Χαροκόπειο Πανεπιστήμιο
Αποθετήριο :
Βιβλιοθήκη & Κέντρο Πληροφόρησης ΕΣΤΙΑ
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριο
2011 (EL)
Η δημιουργία αναλυτικού προγράμματος σπουδών αγωγής καταναλωτή

Μουργκάση, Βασιλική

Βασικός στόχος της συγκεκριμένης εργασίας ήταν η παρουσίαση ορισμένων αναλυτικών προγραμμάτων της οικιακής οικονομίας διαφόρων χωρών δευτεροβάθμιας και τριτοβάθμιας εκπαίδευσης, καθώς επίσης και η εξέλιξη του μαθήματος σε αγωγή καταναλωτή. Παρατηρούμε ότι ολοένα και περισσότερο γίνεται λόγος για το είδος και την ποιότητα της εκπαίδευσης που παρέχεται στους νέους ανθρώπους. Η οικιακή οικονομία έπαιξε πολύ σημαντικό ρόλο στην εξέλιξη του ελληνικού πολιτισμού και συνεχίζει και στις μέρες μας. Έτσι λοιπόν τα αναλυτικά προγράμματα στοχεύουν στην ανάδειξη δεξιοτήτων, ικανοτήτων και γενικά στάσεων και συμπεριφορών των μαθητών. Ακόμη, οι σπουδές κατανάλωσης είναι μέρος της οικιακής οικονομίας αφού έχουν να κάνουν με τον καταναλωτή, τα οικονομικά της οικογένειας και γενικά τα περί του οίκου. Συμπεραίνουμε, ότι για την καλύτερη εφαρμογή αυτών των προγραμμάτων, καλό θα ήταν η δημιουργία μερικών project που στόχο έχουν να βοηθήσουν και τον μαθητή αλλά και τον διδάσκοντα.

graduate_thesis
Πτυχιακή Εργασία (EL)
Graduate Thesis (EN)

Οικιακή οικονομία - Μελέτη και διδασκαλία
Εκπαίδευση καταναλωτών
Home economics - Study and teaching
Consumer education

Χαροκόπειο Πανεπιστήμιο (EL)
Harokopio University (EN)

2011-11-02


Αναφορά Δημιουργού – Μη Εμπορική Χρήση – Όχι Παράγωγα Έργα 4.0*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.