Οι εικαστικοί καλλιτέχνες που έδρασαν στην Πάρο από το 1950 μέχρι σήμερα

 
Το τεκμήριο παρέχεται από τον φορέα :
Χαροκόπειο Πανεπιστήμιο
Αποθετήριο :
Βιβλιοθήκη & Κέντρο Πληροφόρησης ΕΣΤΙΑ
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριο
2012 (EL)
Οι εικαστικοί καλλιτέχνες που έδρασαν στην Πάρο από το 1950 μέχρι σήμερα

Χανιώτη, Δήμητρα

Η διπλωματική εργασία με τίτλο «Οι εικαστικοί καλλιτέχνες που έδρασαν στην Πάρο από το 1950 μέχρι σήμερα» συντάχθηκε στo πλαίσιο του Μεταπτυχιακού Προγράμματος Σπουδών του Τμήματος Οικιακής Οικονομίας και Οικολογίας του Χαροκόπειου Πανεπιστημίου με τίτλο «Αγωγή και Πολιτισμός». Στόχος αυτής της έρευνας είναι να καταγράψει τους εικαστικούς καλλιτέχνες της Πάρου και το έργο τους, να εξετάσει την «ιδιαίτερη» σχέση των καλλιτεχνών με τo νησί και τους λόγους για τους οποίους το επέλεξαν ως τόπο κατοικίας, δημιουργίας και δράσης. Επίσης στοχεύει να καταγράψει την πορεία τους στα εικαστικά δρώμενα του νησιού από το 1950 μέχρι και σήμερα. Εκτός από την προσέγγιση και τη γνωριμία με τους καλλιτέχνες, επιπλέον σκοπός της έρευνας είναι να δημιουργηθεί ένας «εικαστικός χάρτης», που θα περιγράφει τους καλλιτέχνες και το έργο τους, ώστε η τοπική κοινωνία αλλά και οι επισκέπτες να γνωρίσουν τους εικαστικούς καλλιτέχνες του νησιού. Η έρευνα αποβλέπει στο να αποκτηθεί μια ολοκληρωμένη εικόνα σχετικά με την ποσότητα και τις τάσεις του παραγόμενου καλλιτεχνικού έργου στο νησί, με σκοπό την ανάδειξη της δυναμικής της ομάδας αυτής, ώστε να αξιοποιηθεί στο μέλλον από δημόσιους και ιδιωτικούς φορείς, αλλά και από κάθε ενδιαφερόμενο. Στην παρούσα εργασία το ερευνητικό ενδιαφέρον επικεντρώθηκε στους εικαστικούς καλλιτέχνες και πιο συγκεκριμένα στους ζωγράφους και τους γλύπτες που έδρασαν στην Πάρο για το διάστημα που εξετάζεται. Η παρούσα έρευνα πραγματοποιήθηκε από το Σεπτέμβριο του 2010 μέχρι το Μάρτιο του 2011 και η συλλογή πληροφοριών προέκυψε κυρίως από τις συνεντεύξεις αλλά και τα ερωτηματολόγια τα οποία σχεδιάστηκαν για το σκοπό της έρευνας. Τα συμπεράσματα που εξάγονται από την έρευνα είναι ότι ο αριθμός των εικαστικών καλλιτεχνών που έδρασαν στην Πάρο για το διάστημα που εξετάζεται ανέρχεται στα 99 άτομα, αριθμός πολύ μεγάλος για τα δεδομένα του νησιού. Η προνομιακή θέση της Πάρου, σε συνδυασμό με τα αρχαιολογικά και τα ιστορικά μνημεία και τα άλλα αξιοθέατα, καθώς και η φυσική ομορφιά της αποτέλεσαν πόλο έλξης για Έλληνες και ξένους καλλιτέχνες, που την επέλεξαν ως μόνιμο ή προσωρινό τόπο διαμονής και δημιουργίας. Επιπλέον, οι Αμερικανικές και οι Ελληνικές Σχολές Τέχνης που λειτουργούν στο νησί έχουν συνεισφέρει στην πολιτιστική αναζωογόνηση και ανάπτυξη του νησιού, αλλά και η ύπαρξη πολλών εκθεσιακών χώρων βοήθησε ώστε να εδραιωθεί μια πιο μοντέρνα άποψη για τον πολιτισμό, ενώ η ενασχόληση με αυτόν θεωρείται σημαντικό συστατικό της καθημερινότητας του νησιού. Τέλος, μέσα από την έρευνα καταγράφονται και τα προβλήματα που αντιμετωπίζουν οι καλλιτέχνες του νησιού, καθώς και οι προτάσεις τους για τη βελτίωση της σημερινής καλλιτεχνικής πραγματικότητας στο νησί.

postgraduate_thesis
Μεταπτυχιακή Εργασία (EL)
Postgraduate Thesis (EN)

Art - Greece - Cyclades (Nome) - Paros
Τέχνη - Ελλάδα - Κυκλαδες (Νομός) - Πάρος
Καλλιτέχνες - Ελλάδα - Κυκλαδες (Νομός) - Πάρος
Artists - Greece - Cyclades (Nome) - Paros

Χαροκόπειο Πανεπιστήμιο (EL)
Harokopio University (EN)

2012-04-03


Αναφορά Δημιουργού – Μη Εμπορική Χρήση – Όχι Παράγωγα Έργα 4.0*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.