Απόψεις ελλήνων εκπαιδευτικών της δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης για την αποτελεσματικότητα στη διδασκαλία

 
Το τεκμήριο παρέχεται από τον φορέα :
Χαροκόπειο Πανεπιστήμιο
Αποθετήριο :
Βιβλιοθήκη & Κέντρο Πληροφόρησης ΕΣΤΙΑ
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριο
2010 (EL)
Απόψεις ελλήνων εκπαιδευτικών της δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης για την αποτελεσματικότητα στη διδασκαλία

Ζαπαντιώτη, Ζαχαρία

Τα τελευταία χρόνια το ελληνικό εκπαιδευτικό σύστημα, χαρακτηρίζεται από συνεχείς αλλαγές, οι οποίες άλλοτε εμποδίζουν και άλλοτε ενισχύουν τη λειτουργία της σχολικής μονάδας. `Έτσι λοιπόν, στην παρούσα εργασία, διερευνώνται οι απόψεις των Ελλήνων εκπαιδευτικών της β/μιας εκπαίδευσης για την αποτελεσματικότητα στη διδασκαλία. Τόσο στο θεωρητικό, όσο και στο ερευνητικό μέρος της εργασίας, επιδιώκεται η ανάδειξη: • Των χαρακτηριστικών που διέπουν τον αποτελεσματικό εκπαιδευτικό • Των συμπεριφορών και διδακτικών στάσεων που καθορίζουν και ενισχύουν την αποτελεσματική διδασκαλία και • Των παραγόντων που επιδρούν στην αποτελεσματικότητα της διδασκαλίας. Πιο συγκεκριμένα στο θεωρητικό μέρος, γίνεται μια αναδρομή σε μελέτες και διεθνείς έρευνες, που συνδέονται με τον αποτελεσματικό εκπαιδευτικό και τα χαρακτηριστικά του που συμβάλλουν στην αποτελεσματική μάθηση. Επίσης, έμφαση δίνεται στη σχέση μεταξύ του εκπαιδευτικού με τον μαθητή, τους γονείς του, τη διεύθυνση του σχολείου αλλά και στην αξιολόγηση του εκπαιδευτικού του έργου. Τέλος, στο ερευνητικό μέρος, μέσα από τις απαντήσεις 100 Ελλήνων εκπαιδευτικών, που φαίνονται με ακρίβεια στους πίνακες συχνοτήτων και τη βοήθεια των συσχετίσεων, διερευνώνται τα σημαντικότερα στοιχεία και οι παράγοντες που καθορίζουν τον αποτελεσματικό δάσκαλο, και ενισχύουν τη διδασκαλία του μαθήματος.

graduate_thesis
Πτυχιακή Εργασία (EL)
Graduate Thesis (EN)

Secondary
Education
Μέση
Εκπαίδευση
Διδασκαλία
Teaching

Χαροκόπειο Πανεπιστήμιο (EL)
Harokopio University (EN)

2010-12-10


Αναφορά Δημιουργού – Μη Εμπορική Χρήση – Όχι Παράγωγα Έργα 4.0*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.