Η μετανάστευση των νέων και το φαινόμενο της "διαρροής εγκεφάλων": μελέτη περίπτωσης η μετανάστευση των νέων από την Ελλάδα στην Γαλλία: δημιουργία ιστοσελίδας και κατασκευή βάσης δεδομένων για την καταγραφή του φαινομένου

 
Το τεκμήριο παρέχεται από τον φορέα :
Χαροκόπειο Πανεπιστήμιο
Αποθετήριο :
Βιβλιοθήκη & Κέντρο Πληροφόρησης ΕΣΤΙΑ
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριο
2013 (EL)
Η μετανάστευση των νέων και το φαινόμενο της "διαρροής εγκεφάλων": μελέτη περίπτωσης η μετανάστευση των νέων από την Ελλάδα στην Γαλλία: δημιουργία ιστοσελίδας και κατασκευή βάσης δεδομένων για την καταγραφή του φαινομένου

Ρούζιου, Χριστίνα

Η παρούσα εργασία στοχεύει να αναλύσει τη μετακίνηση των Ελλήνων πτυχιούχων με τελικό σκοπό τον εντοπισμό των διάφορων πτυχών της διαρροής επιστημονικού δυναμικού από την Ελλάδα προς τις χώρες της δύσης και ειδικότερα προς την Γαλλία. Επίσης, διερευνώνται οι συνθήκες, που ευνοούν και ενδυναμώνουν τη μετακίνηση. Παράλληλα, γίνεται μια προσπάθεια να απαντηθούν ερωτήματα αν και πως η διαρροή αυτή διευκολύνεται από παράγοντες όπως η παγκοσμιοποίηση, η ενιαία αγορά εργασίας στην Ευρώπη, η ανάπτυξη της τεχνολογία των επικοινωνιών και των μεταφορών αλλά και η ευκολία εύρεσης εργασίας σε άλλη χώρα μέσω διεθνών εταιρειών εύρεσης εργασίας μέσω διαδικτύου. Επίσης, γίνεται μια προσπάθεια να ερμηνευτεί το νέο είδος μετανάστευσης, η διαεθνικότητα και κατά πόσο αυτή διαμορφώνει την εικόνα του σύγχρονου μετανάστη. Επίσης, παρουσιάζονται τα αποτελέσματα μιας μικρής επιτόπιας έρευνας με 35 ερωτηματολόγια, που διανεμήθηκαν σε νέους Έλληνες επιστήμονες μέσω e-mail. Ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζει η άποψη των ερωτηθέντων για την εργασιακή κατάσταση στην Ελλάδα αλλά και η αποτύπωση της επιθυμίας τους να μεταναστεύσουν στο εξωτερικό. Τέλος, κατασκευάζεται ιστοσελίδα με τη χρήση του ελεύθερου λογισμικού Joomla!, που έχει ως κύριο σκοπό να αποτελέσει χρήσιμο εργαλείο στα χέρια των χρηστών του διαδικτύου αλλά και πηγή ερευνητικού ενδιαφέροντος εφόσον σε αυτή υπάρχει ερωτηματολόγιο, το οποίο μπορεί να τροφοδοτήσει τον επιστημονικό προβληματισμό για το φαινόμενο της «διαρροής εγκεφάλων».

postgraduate_thesis
Μεταπτυχιακή Εργασία (EL)
Postgraduate Thesis (EN)

Αποδημία και εποίκηση
Emigration and immigration
Μετανάστες
Ιστότοποι - Σχεδιασμός
Brain drain - Greece
Διαρροή εγκέφαλων - Ελλάδα
Immigrants
Web sites - Design
Greek - France
Έλληνες - Γαλλία

Χαροκόπειο Πανεπιστήμιο (EL)
Harokopio University (EN)

2013-03-25


Αναφορά Δημιουργού – Μη Εμπορική Χρήση – Όχι Παράγωγα Έργα 4.0*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.