Καρδιομεταβολικοί δείκτες σε απομονωμένους πληθυσμούς

 
This item is provided by the institution :
Harokopio University
Repository :
Library & Information Center ESTIA
see the original item page
in the repository's web site and access all digital files if the item*
share
2011 (EN)
Καρδιομεταβολικοί δείκτες σε απομονωμένους πληθυσμούς

Τζάκου, Δήμητρα

ΣΚΟΠΟΣ: Η διερεύνηση της ύπαρξης συσχετίσεων μεταξύ της αρτηριακής πίεσης και του βαθμού προσκόλλησης στη Μεσογειακή δίαιτα, καθώς και της ικανότητας των διατροφικών προτύπων να προβλέψουν τις τιμές της πίεσης σε απομονωμένους πληθυσμούς. ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ: Το δείγμα αποτελείται από 339 ενήλικες άνδρες και γυναίκες. Μετρήθηκε η αρτηριακή πίεση και συλλέχθηκαν διατροφικά στοιχεία μέσω ημιποσοτικού Ερωτηματολογίου Συχνότητας Κατανάλωσης Τροφίμων. Χρησιμοποιήθηκε η Ανάλυση σε Κύριες Συνιστώσες για την εξαγωγή των διατροφικών προτύπων. Η αξιολόγηση της συμμόρφωσης στη Μεσογειακή διατροφή έγινε με τη χρήση του Μεσογειακού σκορ. Η ανάλυση Student’s t χρησιμοποιήθηκε για να αξιολογηθούν οι συσχετίσεις μεταξύ των συνεχών μεταβλητών και του φύλου, ενώ ο συντελεστής r του Pearson για αυτές μεταξύ των ποσοτικών μεταβλητών. Μοντέλα πολλαπλής γραμμικής παλινδρόμησης χρησιμοποιήθηκαν για να προβλέψουν τις μεταβολές της αρτηριακής πίεσης. ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ: Στατιστικά σημαντική είναι η διαφορά στα χρόνια εκπαίδευσης, το Μεσογειακό σκορ και το λόγο περιφέρειας μέσης προς περιφέρεια ισχίου μεταξύ ανδρών και γυναικών, με τους άνδρες να εμφανίζουν υψηλότερες μέσες τιμές. Η ηλικία, ο λόγος περιφέρειας μέσης προς περιφέρεια ισχίου και ο Δείκτης Μάζας Σώματος σχετίζονται στατιστικά σημαντικά θετικά, ενώ τα χρόνια εκπαίδευσης και το Μεσογειακό σκορ στατιστικά σημαντικά αρνητικά με τη συστολική πίεση. O λόγος περιφέρειας μέσης προς περιφέρεια ισχίου και ο Δείκτης Μάζας Σώματος σχετίζονται στατιστικά σημαντικά θετικά με τη διαστολική πίεση. Προέκυψαν τρία διατροφικά πρότυπα: «μη υγιεινό», «υγιεινό» και «τοπικό». Το Μεσογειακό σκορ, το «μη υγιεινό» και το «υγιεινό» διατροφικό πρότυπο συμβάλλουν στατιστικά σημαντικά στην ερμηνευτικότητα των τιμών της συστολικής, αλλά όχι της διαστολικής πίεσης, ύστερα από εξομοίωση για συγχυτικούς παράγοντες.

graduate_thesis
Πτυχιακή Εργασία (EL)
Graduate Thesis (EN)

Μεσογειακή δίαιτα
Mediterranean diet
Αρτηριακή πίεση
Blood pressure

Χαροκόπειο Πανεπιστήμιο (EL)
Harokopio University (EN)

2011-07-29


Αναφορά Δημιουργού – Μη Εμπορική Χρήση – Όχι Παράγωγα Έργα 4.0*Institutions are responsible for keeping their URLs functional (digital file, item page in repository site)