Η πολιτισμική κληρονομιά της Λεμεσού και η απήχησή της στους νέους

 
Το τεκμήριο παρέχεται από τον φορέα :
Χαροκόπειο Πανεπιστήμιο
Αποθετήριο :
Βιβλιοθήκη & Κέντρο Πληροφόρησης ΕΣΤΙΑ
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριο
2013 (EL)
Η πολιτισμική κληρονομιά της Λεμεσού και η απήχησή της στους νέους

Χαραλάμπους, Χαρά

Ο στόχος της παρούσας πτυχιακής είναι η διερεύνηση της πολιτισμικής κληρονομιάς της πόλης Λεμεσού και η απήχησή της στους νέους. Μεθοδολογία: Η δειγματοληψία πραγματοποιήθηκε σε δείγμα 200 νέων ηλικίας 18-25 ετών. Ως ερευνητικό εργαλείο της αξιολόγησης των αποτελεσμάτων χρησιμοποιήθηκε το ερωτηματολόγιο, το οποίο αποτελείται από δύο συστατικά μέρη.  Στο πρώτο μέρος συλλέγονταν πληροφορίες σχετικά με τα δημογραφικά χαρακτηριστικά των νέων που απαρτίζουν το δείγμα, και των οικογενειών τους.  Στο δεύτερο μέρος περιέχονταν ερωτήσεις σχετικά με τον πολιτισμό της Λεμεσού. Αποτελέσματα: Σημαντικό είναι το γεγονός ότι οι νέοι, με βάση το δείγμα, γνωρίζουν αρκετά από τα μουσεία και μνημεία της Λεμεσού και ένα μεγάλο ποσοστό τα έχει επισκεφθεί. Επίσης το μεγαλύτερο μέρος των νέων πιστεύουν ότι η παραδοσιακή διατροφή πρέπει να διατηρηθεί γιατί κάνει καλό στην υγεία.

graduate_thesis
Πτυχιακή Εργασία (EL)
Graduate Thesis (EN)

Cultural property - Cyprus - Limassol
Λεμεσός (Κύπρος) - Ήθη και έθιμα
Limassol (Cyprus) - Social life and customs
Civilization
Πολιτισμός
Monuments - Cyprus - Limassol
Πολιτιστική κληρονομιά - Κύπρος - Λεμεσός
Μνημεία - Κύπρος - Λεμεσός

Χαροκόπειο Πανεπιστήμιο (EL)
Harokopio University (EN)

2013-11-03


Αναφορά Δημιουργού – Μη Εμπορική Χρήση – Όχι Παράγωγα Έργα 4.0*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.