Γεωμορφολογική μελέτη της λεκάνης Απορροής του Ποταμού Τάνου (Νομός Αρκαδίας - Πελοπόννησος)

 
Το τεκμήριο παρέχεται από τον φορέα :
Χαροκόπειο Πανεπιστήμιο
Αποθετήριο :
Βιβλιοθήκη & Κέντρο Πληροφόρησης ΕΣΤΙΑ
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριο
2011 (EL)
Γεωμορφολογική μελέτη της λεκάνης Απορροής του Ποταμού Τάνου (Νομός Αρκαδίας - Πελοπόννησος)

Καζά, Ιωάννα

Η παρούσα πτυχιακή εργασία πραγματεύεται τη γεωμορφολογική μελέτη της υδρολογικής λεκάνης του Ποταμού Τάνου που βρίσκεται στο Νομό Αρκαδίας. Βασικό ερευνητικό εργαλείο για τη γεωμορφολογική μελέτη της περιοχής, ήταν η κατασκευή ενός γεωμορφολογικού χάρτη σε κλίμακα 1:50.000 όπου απεικονίστηκαν οι σημαντικότερες γεωμορφές όπως: φαράγγια και κοιλάδες με έντονη κατά βάθος διάβρωση, σημεία κάμψης, επιφάνειες ισοπέδωσης, αλλαγές στη μορφολογική κλίση, ράχες και αλλουβιακά ριπίδια – αλλουβιακοί κώνοι. Για την αναγνώριση των γεωμορφών και την απεικόνιση των μορφολογικών χαρακτηριστικών της λεκάνης στον τελικό γεωμορφολογικό χάρτη, χρησιμοποιήθηκαν τα Γεωγραφικά Συστήματα Πληροφοριών και συγκεκριμένα το λογισμικό “ArcGIS 10” ενώ η τελική απόδοση του χάρτη έγινε με τη χρήση του λογισμικού “Corel DRAW 12”.

graduate_thesis
Πτυχιακή Εργασία (EL)
Graduate Thesis (EN)

Γεωμορφολογία - Ελλάδα - Αρκαδία (Νομός)
Tanos River
Geomorphology - Greece - Arkadia (Nome)
Ποταμός
Τάνος

Χαροκόπειο Πανεπιστήμιο (EL)
Harokopio University (EN)

2011-11-04


Αναφορά Δημιουργού – Μη Εμπορική Χρήση – Όχι Παράγωγα Έργα 4.0*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.