Γεωμορφολογική μελέτη της λεκάνης Απορροής του Ποταμού Τάνου (Νομός Αρκαδίας - Πελοπόννησος)

 
This item is provided by the institution :
Harokopio University
Repository :
Library & Information Center ESTIA
see the original item page
in the repository's web site and access all digital files if the item*
share
2011 (EN)
Γεωμορφολογική μελέτη της λεκάνης Απορροής του Ποταμού Τάνου (Νομός Αρκαδίας - Πελοπόννησος)

Καζά, Ιωάννα

Η παρούσα πτυχιακή εργασία πραγματεύεται τη γεωμορφολογική μελέτη της υδρολογικής λεκάνης του Ποταμού Τάνου που βρίσκεται στο Νομό Αρκαδίας. Βασικό ερευνητικό εργαλείο για τη γεωμορφολογική μελέτη της περιοχής, ήταν η κατασκευή ενός γεωμορφολογικού χάρτη σε κλίμακα 1:50.000 όπου απεικονίστηκαν οι σημαντικότερες γεωμορφές όπως: φαράγγια και κοιλάδες με έντονη κατά βάθος διάβρωση, σημεία κάμψης, επιφάνειες ισοπέδωσης, αλλαγές στη μορφολογική κλίση, ράχες και αλλουβιακά ριπίδια – αλλουβιακοί κώνοι. Για την αναγνώριση των γεωμορφών και την απεικόνιση των μορφολογικών χαρακτηριστικών της λεκάνης στον τελικό γεωμορφολογικό χάρτη, χρησιμοποιήθηκαν τα Γεωγραφικά Συστήματα Πληροφοριών και συγκεκριμένα το λογισμικό “ArcGIS 10” ενώ η τελική απόδοση του χάρτη έγινε με τη χρήση του λογισμικού “Corel DRAW 12”.

graduate_thesis
Πτυχιακή Εργασία (EL)
Graduate Thesis (EN)

Γεωμορφολογία - Ελλάδα - Αρκαδία (Νομός)
Tanos River
Geomorphology - Greece - Arkadia (Nome)
Ποταμός
Τάνος

Χαροκόπειο Πανεπιστήμιο (EL)
Harokopio University (EN)

2011-11-04


Αναφορά Δημιουργού – Μη Εμπορική Χρήση – Όχι Παράγωγα Έργα 4.0*Institutions are responsible for keeping their URLs functional (digital file, item page in repository site)