Οικονομική κρίση και καταναλωτικές συνέπειες

 
This item is provided by the institution :
Harokopio University
Repository :
Library & Information Center ESTIA
see the original item page
in the repository's web site and access all digital files if the item*
share
2013 (EN)
Οικονομική κρίση και καταναλωτικές συνέπειες

Λυγούρα, Δέσποινα

Στην παρούσα πτυχιακή μελέτη εξετάστηκε η επίδραση διαφόρων προσδιοριστικών παραγόντων που σχετίζονται με την οικονομική κρίση αλλά και οι συνέπειες που αυτή έχει στο εισόδημα των καταναλωτών, στα καταναλωτικά τους πρότυπα, στην ψυχολογία τους και στη συμμετοχή τους στην αγορά εργασίας. Για το λόγο αυτό πραγματοποιήθηκε έρευνα σε τυχαίο δείγμα 150 ατόμων στο νομό Λάρισας, κατά την περίοδο Ιουνίου-Ιουλίου 2013. Προκειμένου να εξεταστούν οι προσδιοριστικοί παράγοντες χρησιμοποιήθηκε η τεχνική της λογιστικής παλινδρόμησης, όπου συμπεριλήφθηκαν ως ανεξάρτητες μεταβλητές τα δημογραφικά χαρακτηριστικά των ερωτηθέντων και διάφοροι κοινωνικοοικονομικοί παράγοντες. Από τα αποτελέσματα προκύπτει ότι το φύλο, η οικογενειακή κατάσταση των ερωτηθέντων, ο αριθμός των μελών του νοικοκυριού τους, το καθαρό ετήσιο οικογενειακό τους εισόδημα, είναι στατιστικά σημαντικοί παράγοντες που επηρεάζουν τις αποφάσεις των ατόμων για αύξηση της αποταμίευσης, λόγω της οικονομικής κρίσης .Επίσης, τα ευρήματα της έρευνας έδειξαν ότι η ηλικία και ο αριθμός των μελών του νοικοκυριού επηρεάζουν θετικά την πιθανότητα οι ερωτώμενοι να αγοράζουν διαφορετική μάρκα εάν είναι σε έκπτωση, λόγω της οικονομικής κρίσης. Τέλος, παρατηρήθηκε ότι όσο αυξάνεται η ηλικία είναι λιγότερο πιθανό τα άτομα να πιστεύουν ότι είναι κατάλληλη περίοδος για επενδυτικές αγορές (όπως είναι για παράδειγμα η αγορά αυτοκινήτου, σπιτιού, οικοπέδου κλπ.).

graduate_thesis
Πτυχιακή Εργασία (EL)
Graduate Thesis (EN)

Consumer behavior - Greece - Larisa (Nome)
Income - Greece - Larisa (Nome)
Καταναλωτική συμπεριφορά - Ελλάδα - Λάρισα (Νομός)
Financial crises - Greece - Larisa (Nome)
Labor market - Greece - Larisa (Nome)
Εισόδημα - Ελλάδα - Λάρισα (Νομός)
Αγορά εργασίας - Ελλάδα - Λάρισα (Νομός)
Οικονομική κρίση - Ελλάδα - Λάρισα (Νομός)

Χαροκόπειο Πανεπιστήμιο (EL)
Harokopio University (EN)

2013-10-14


Αναφορά Δημιουργού – Μη Εμπορική Χρήση – Όχι Παράγωγα Έργα 4.0*Institutions are responsible for keeping their URLs functional (digital file, item page in repository site)