Επίδραση μεταβολών ενεργειακού ισοζυγίου στην κινητική των τριγλυκεριδίων

 
Το τεκμήριο παρέχεται από τον φορέα :
Χαροκόπειο Πανεπιστήμιο
Αποθετήριο :
Βιβλιοθήκη & Κέντρο Πληροφόρησης ΕΣΤΙΑ
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριο
2013 (EL)
Επίδραση μεταβολών ενεργειακού ισοζυγίου στην κινητική των τριγλυκεριδίων

Μποτωνάκη, Ελένη

Εισαγωγή: Το ενεργειακό ισοζύγιο παίζει καθοριστικό ρόλο στον προσδιορισμό της κινητικής των τριακυλογλυκερολών των λιποπρωτεϊνών πολύ χαμηλής πυκνότητας (VLDL-TG). Οξύ ενεργειακό έλλειμμα προκαλούμενο από δίαιτα μειώνει τις συγκεντρώσεις των VLDL-TG ενώ αντιθέτως η επίδραση της οξείας αυξημένης ενεργειακής πρόσληψης στην κινητική των VLDL-TG δεν είναι πλήρως εξακριβωμένη. Σκοπός : Να εκτιμηθούν οι επιδράσεις μιας ημέρας οξέος θετικού και αρνητικού ενεργειακού ισοζυγίου στην κινητική των VLDL-TG σε υγιείς γυναίκες. Μέθοδοι : Στη μελέτη έλαβαν μέρος 10 υγιείς γυναίκες (22.0±2.9 ετών, ΔΜΣ 21.2±1.3kg/m²) όπου πραγματοποίησαν 3 δοκιμασίες, με τυχαία σειρά, την προηγούμενη μέρα: i) τη δοκιμασία ελέγχου - ισοθερμιδική δίαιτα ii) υποθερμιδική δίαιτα με ενεργειακό έλλειμμα 700kcal και iii) υπερθερμιδική δίαιτα με ενεργειακό πλεόνασμα 700kcal. Αποτελέσματα : Σε σύγκριση με τη δοκιμασία ελέγχου, η υποθερμιδική δίαιτα μείωσε τη συγκέντρωση των VLDL-TG νηστείας κατά ~26% οφειλόμενο σε μείωση της ηπατικής έκκρισης των VLDL-TG κατά 21% και αύξηση της ηπατικής εκκαθάρισης κατά ~12%. Η υπερθερμιδική δίαιτα αύξησε τις συγκεντρώσεις γλυκόζης αλλά δεν είχε καμία επίδραση στις συγκεντρώσεις και την κινητική των VLDL-TG σε σύγκριση με την δοκιμασία ελέγχου. Συμπέρασμα : Οξύ ενεργειακό έλλειμμα (700kcal) έχει ως αποτέλεσμα την εμφάνιση υποτριακυλογκυκερολαιμίας λόγω της μειωμένης ηπατικής έκκρισης και αυξημένης εκκαθάρισης των VLDL-TG. Αντιθέτως, οξύ ενεργειακό πλεόνασμα (700kcal) δεν είχε καμία επίδραση στις συγκεντρώσεις και την κινητική των VLDL-TG.

postgraduate_thesis
Μεταπτυχιακή Εργασία (EL)
Postgraduate Thesis (EN)

Energy deficit
Very low density lipoproteins (VLDL)
Μεταβολισμός
Λιποπρωτεΐνες πολυ χαμηλής πυκνότητας
Τριγλυκερίδια
Ενεργειακό έλλειμμα
Triglyceride
Metabolism

Χαροκόπειο Πανεπιστήμιο (EL)
Harokopio University (EN)

2013-06-25


Αναφορά Δημιουργού – Μη Εμπορική Χρήση – Όχι Παράγωγα Έργα 4.0*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.