Επίδραση μεταβολών ενεργειακού ισοζυγίου στην κινητική των τριγλυκεριδίων

 
This item is provided by the institution :
Harokopio University
Repository :
Library & Information Center ESTIA
see the original item page
in the repository's web site and access all digital files if the item*
share
2013 (EN)
Επίδραση μεταβολών ενεργειακού ισοζυγίου στην κινητική των τριγλυκεριδίων

Μποτωνάκη, Ελένη

Εισαγωγή: Το ενεργειακό ισοζύγιο παίζει καθοριστικό ρόλο στον προσδιορισμό της κινητικής των τριακυλογλυκερολών των λιποπρωτεϊνών πολύ χαμηλής πυκνότητας (VLDL-TG). Οξύ ενεργειακό έλλειμμα προκαλούμενο από δίαιτα μειώνει τις συγκεντρώσεις των VLDL-TG ενώ αντιθέτως η επίδραση της οξείας αυξημένης ενεργειακής πρόσληψης στην κινητική των VLDL-TG δεν είναι πλήρως εξακριβωμένη. Σκοπός : Να εκτιμηθούν οι επιδράσεις μιας ημέρας οξέος θετικού και αρνητικού ενεργειακού ισοζυγίου στην κινητική των VLDL-TG σε υγιείς γυναίκες. Μέθοδοι : Στη μελέτη έλαβαν μέρος 10 υγιείς γυναίκες (22.0±2.9 ετών, ΔΜΣ 21.2±1.3kg/m²) όπου πραγματοποίησαν 3 δοκιμασίες, με τυχαία σειρά, την προηγούμενη μέρα: i) τη δοκιμασία ελέγχου - ισοθερμιδική δίαιτα ii) υποθερμιδική δίαιτα με ενεργειακό έλλειμμα 700kcal και iii) υπερθερμιδική δίαιτα με ενεργειακό πλεόνασμα 700kcal. Αποτελέσματα : Σε σύγκριση με τη δοκιμασία ελέγχου, η υποθερμιδική δίαιτα μείωσε τη συγκέντρωση των VLDL-TG νηστείας κατά ~26% οφειλόμενο σε μείωση της ηπατικής έκκρισης των VLDL-TG κατά 21% και αύξηση της ηπατικής εκκαθάρισης κατά ~12%. Η υπερθερμιδική δίαιτα αύξησε τις συγκεντρώσεις γλυκόζης αλλά δεν είχε καμία επίδραση στις συγκεντρώσεις και την κινητική των VLDL-TG σε σύγκριση με την δοκιμασία ελέγχου. Συμπέρασμα : Οξύ ενεργειακό έλλειμμα (700kcal) έχει ως αποτέλεσμα την εμφάνιση υποτριακυλογκυκερολαιμίας λόγω της μειωμένης ηπατικής έκκρισης και αυξημένης εκκαθάρισης των VLDL-TG. Αντιθέτως, οξύ ενεργειακό πλεόνασμα (700kcal) δεν είχε καμία επίδραση στις συγκεντρώσεις και την κινητική των VLDL-TG.

postgraduate_thesis
Μεταπτυχιακή Εργασία (EL)
Postgraduate Thesis (EN)

Energy deficit
Very low density lipoproteins (VLDL)
Μεταβολισμός
Λιποπρωτεΐνες πολυ χαμηλής πυκνότητας
Τριγλυκερίδια
Ενεργειακό έλλειμμα
Triglyceride
Metabolism

Χαροκόπειο Πανεπιστήμιο (EL)
Harokopio University (EN)

2013-06-25


Αναφορά Δημιουργού – Μη Εμπορική Χρήση – Όχι Παράγωγα Έργα 4.0*Institutions are responsible for keeping their URLs functional (digital file, item page in repository site)