Ανάπτυξη εφαρμογής εξόρυξης δεδομένων και κατηγοριοποίησης μελλοντικών περιστατικών

 
Το τεκμήριο παρέχεται από τον φορέα :
Χαροκόπειο Πανεπιστήμιο
Αποθετήριο :
Βιβλιοθήκη & Κέντρο Πληροφόρησης ΕΣΤΙΑ
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριο
2013 (EL)
Ανάπτυξη εφαρμογής εξόρυξης δεδομένων και κατηγοριοποίησης μελλοντικών περιστατικών

Ζορμπάς, Νικόλαος Ε.

Η Εξόρυξη δεδομένων, η οποία παρουσιάστηκε την τελευταία δεκαετία, αποτελεί ένα πολύ σημαντικό εργαλείο καθώς έχει συνεισφέρει σε πολλούς και ποικίλους τομείς, επιστημονικούς ή μη. Η εξέλιξή της είναι ραγδαία και πλέον έχει φτάσει σε ένα σημείο όπου η χρήση της τεκμηριωμένα συμβάλλει στην παροχή χρήσιμων, σημαντικών και μοναδικών αποτελεσμάτων σχεδόν σε κάθε τομέα. Η παρούσα πτυχιακή εργασία χρησιμοποιεί καλά τεκμηριωμένους και ελεγμένους αλγορίθμους κατηγοριοποίησης και παλινδρόμησης, οι οποίοι προέρχονται από τη weka. Το αντικείμενο αυτής της εργασίας είναι διττό. Το πρώτο μέρος είναι η παροχή ενός σχετικά απλού εργαλείου, που κάνει την εξόρυξη δεδομένων προσιτή σε ακόμη ευρύτερο κοινό. Για την επίτευξη αυτού του σκοπού παρέχεται μια σχετικά απλή διεπιφάνεια χρήστη (user interface), η οποία επιτρέπει την εκτέλεση πολύπλοκων πειραμάτων μηχανικής μάθησης. Το δεύτερο μέρος αφορά την τεκμηρίωση της χρησιμότητας του προαναφερθέντος εργαλείου και αλγορίθμου, μέσω της παροχής παραδειγμάτων χρήσης σε τρείς βάσεις δεδομένων και μελέτης των αποτελεσμάτων τους. Το κοινό στο οποίο απευθύνεται αυτή η πτυχιακή εργασία είναι οι επαγγελματίες και οι ερευνητές, οι οποίοι μπορούν να επωφεληθούν από την χρήση εξόρυξης δεδομένων, αλλά δεν διαθέτουν το απαιτούμενο επίπεδο γνώσης για να αξιοποιήσουν τα υπάρχοντα εργαλεία.

graduate_thesis
Πτυχιακή Εργασία (EL)
Graduate Thesis (EN)

Algorithms
Τεχνητή νοημοσύνη
Μηχανική μάθηση
Machine learning
Αλγόριθμοι
Data mining
Artificial intelligence
Εξόρυξη δεδομένων

Χαροκόπειο Πανεπιστήμιο (EL)
Harokopio University (EN)

2013-10-15


Αναφορά Δημιουργού – Μη Εμπορική Χρήση – Όχι Παράγωγα Έργα 4.0*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.