Ανάπτυξη εφαρμογής εξόρυξης δεδομένων και κατηγοριοποίησης μελλοντικών περιστατικών

 
This item is provided by the institution :
Harokopio University
Repository :
Library & Information Center ESTIA
see the original item page
in the repository's web site and access all digital files if the item*
share
2013 (EN)
Ανάπτυξη εφαρμογής εξόρυξης δεδομένων και κατηγοριοποίησης μελλοντικών περιστατικών

Ζορμπάς, Νικόλαος Ε.

Η Εξόρυξη δεδομένων, η οποία παρουσιάστηκε την τελευταία δεκαετία, αποτελεί ένα πολύ σημαντικό εργαλείο καθώς έχει συνεισφέρει σε πολλούς και ποικίλους τομείς, επιστημονικούς ή μη. Η εξέλιξή της είναι ραγδαία και πλέον έχει φτάσει σε ένα σημείο όπου η χρήση της τεκμηριωμένα συμβάλλει στην παροχή χρήσιμων, σημαντικών και μοναδικών αποτελεσμάτων σχεδόν σε κάθε τομέα. Η παρούσα πτυχιακή εργασία χρησιμοποιεί καλά τεκμηριωμένους και ελεγμένους αλγορίθμους κατηγοριοποίησης και παλινδρόμησης, οι οποίοι προέρχονται από τη weka. Το αντικείμενο αυτής της εργασίας είναι διττό. Το πρώτο μέρος είναι η παροχή ενός σχετικά απλού εργαλείου, που κάνει την εξόρυξη δεδομένων προσιτή σε ακόμη ευρύτερο κοινό. Για την επίτευξη αυτού του σκοπού παρέχεται μια σχετικά απλή διεπιφάνεια χρήστη (user interface), η οποία επιτρέπει την εκτέλεση πολύπλοκων πειραμάτων μηχανικής μάθησης. Το δεύτερο μέρος αφορά την τεκμηρίωση της χρησιμότητας του προαναφερθέντος εργαλείου και αλγορίθμου, μέσω της παροχής παραδειγμάτων χρήσης σε τρείς βάσεις δεδομένων και μελέτης των αποτελεσμάτων τους. Το κοινό στο οποίο απευθύνεται αυτή η πτυχιακή εργασία είναι οι επαγγελματίες και οι ερευνητές, οι οποίοι μπορούν να επωφεληθούν από την χρήση εξόρυξης δεδομένων, αλλά δεν διαθέτουν το απαιτούμενο επίπεδο γνώσης για να αξιοποιήσουν τα υπάρχοντα εργαλεία.

graduate_thesis
Πτυχιακή Εργασία (EL)
Graduate Thesis (EN)

Algorithms
Τεχνητή νοημοσύνη
Μηχανική μάθηση
Machine learning
Αλγόριθμοι
Data mining
Artificial intelligence
Εξόρυξη δεδομένων

Χαροκόπειο Πανεπιστήμιο (EL)
Harokopio University (EN)

2013-10-15


Αναφορά Δημιουργού – Μη Εμπορική Χρήση – Όχι Παράγωγα Έργα 4.0*Institutions are responsible for keeping their URLs functional (digital file, item page in repository site)