Η ιστορική και αρχαιολογική φυσιογνωμία της πόλης των Χανίων

 
Το τεκμήριο παρέχεται από τον φορέα :
Χαροκόπειο Πανεπιστήμιο
Αποθετήριο :
Βιβλιοθήκη & Κέντρο Πληροφόρησης ΕΣΤΙΑ
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριο
2013 (EL)
Η ιστορική και αρχαιολογική φυσιογνωμία της πόλης των Χανίων

Μιλιδάκης, Μιχαήλ

Η παρούσα εργασία ερευνά την ιστορική και αρχαιολογική φυσιογνωμία της πόλης των Χανίων, που διαμορφώνουν σε μεγάλο μέρος την πολιτιστική φυσιογνωμία της. Ειδικότερα, παρουσιάζονται η ιστορία, οι αρχαιολογικοί χώροι και τα μνημεία της πόλης από τα προϊστορικά χρόνια μέχρι τη σύγχρονη εποχή με σκοπό να δοθεί έμφαση στον πλούτο της πολιτιστικής κληρονομιάς και της σπουδαιότητάς της. Η έρευνα διενεργήθηκε σε κατοίκους της πόλης με σκοπό να διαπιστωθεί η γνώση τους και η άποψή τους ως προς τον αρχαιολογικό και ιστορικό χαρακτήρα της πόλης στην οποία ζουν. Επιπρόσθετα, ερευνώνται οι λόγοι για τους οποίους θεωρείται απαραίτητη η διατήρηση και η προβολή της αυτής της κληρονομιάς. Τέλος, διατυπώνονται προτάσεις για την ενδυνάμωση της ιστορικής και αρχαιολογικής συνείδησης των κατοίκων. Η ερευνητική μέθοδος που κρίθηκε ως η πλέον πρόσφορη είναι η ποσοτική με τη χρήση ερωτηματολογίου.

postgraduate_thesis
Μεταπτυχιακή Εργασία (EL)
Postgraduate Thesis (EN)

Μνημεία - Ελλάδα - Κρήτη - Χανιά (Νομός)
Χανιά - Αρχαιότητες
Cultural property - Greece - Chania (Nome)
Chania (Greece) - Antiquities
Πολιτιστική κληρονομιά - Ελλάδα - Κρήτη - Χανιά (Νομός)
Χανιά - Ιστορία
Chania (Greece) - History
Monuments - Greece - Crete - Chania (Nome)

Χαροκόπειο Πανεπιστήμιο (EL)
Harokopio University (EN)

2013-11-06


Αναφορά Δημιουργού – Μη Εμπορική Χρήση – Όχι Παράγωγα Έργα 4.0*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.