Εκτίμηση της συμπεριφοράς των Ελλήνων καταναλωτών σχετικά με τις χρήσεις του διαδικτύου και τις ηλεκτρονικές εμπορικές συναλλαγές

 
This item is provided by the institution :
Harokopio University
Repository :
Library & Information Center ESTIA
see the original item page
in the repository's web site and access all digital files if the item*
share
2010 (EN)
Εκτίμηση της συμπεριφοράς των Ελλήνων καταναλωτών σχετικά με τις χρήσεις του διαδικτύου και τις ηλεκτρονικές εμπορικές συναλλαγές

Ευθυμίου, Μαρία

Κύριος στόχος της διπλωματικής εργασίας είναι η διερεύνηση του αριθμού των καταναλωτών που έχουν εισάγει το internet και τις διαδικτυακές αγορές στον τρόπο ζωής τους. Επίσης, να εντοπιστούν τα προϊόντα ή υπηρεσίες εκείνες που είναι πιο δημοφιλή αλλά και να εκτιμηθεί η εμπιστοσύνη των χρηστών του internet ως προς τα ηλεκτρονικά καταστήματα. Τέλος, να καθοριστούν οι συντελεστές εκείνοι που ωθούν τους ανθρώπους σε διαδικτυακές αγορές και να διερευνηθεί η πρόθεση τους για μελλοντικές αγορές μέσω αυτού του καναλιού. Η μεθοδολογία στην οποία στηρίχτηκε η παρούσα διπλωματική μελέτη είναι η εκτίμηση αντίστοιχων οικονομετρικών υποδειγμάτων. Τα δεδομένα της έρευνας συλλέχθηκαν με τη μέθοδο της δειγματοληψίας και με την χρήση ερωτηματολογίου στην περιοχή της Αττικής. Όπως διαπιστώθηκε από την ανάλυση των στοιχειών, το 97% των ερωτώμενων χρησιμοποιεί το διαδίκτυο κυρίως από το σπίτι και την εργασία τους. Οι κυριότεροι λόγοι χρήσης του internet είναι η αναζήτηση πληροφοριών , η ψυχαγωγία και οι ειδήσεις/ενημέρωση. Άρα ένα συντριπτικά μεγάλο ποσοστό έχει υιοθετήσει το διαδίκτυο στον τρόπο ζωης του, με αποτέλεσμα το 47% των χρηστών να έχει πραγματοποιήσει και αγορές μέσω αυτού.

postgraduate_thesis
Μεταπτυχιακή Εργασία (EL)
Postgraduate Thesis (EN)

Ηλεκτρονικό εμπόριο
Consumer behavior
Internet
Electronic commerce
Διαδίκτυο (Internet)
Καταναλωτική συμπεριφορά

Χαροκόπειο Πανεπιστήμιο (EL)
Harokopio University (EN)

2010-11-25


Αναφορά Δημιουργού – Μη Εμπορική Χρήση – Όχι Παράγωγα Έργα 4.0*Institutions are responsible for keeping their URLs functional (digital file, item page in repository site)