Ο ρόλος της συσκευασίας και της ιχνηλασιμότητας στην εφοδιαστική αλυσίδα

 
Το τεκμήριο παρέχεται από τον φορέα :
Χαροκόπειο Πανεπιστήμιο
Αποθετήριο :
Βιβλιοθήκη & Κέντρο Πληροφόρησης ΕΣΤΙΑ
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριο
2010 (EL)
Ο ρόλος της συσκευασίας και της ιχνηλασιμότητας στην εφοδιαστική αλυσίδα

Κολοβού, Μαρία

Στην σύγχρονη εποχή κύριο μέλημα των επιχειρήσεων είναι η αναδιοργάνωση των λειτουργιών τους με σκοπό να αυξήσουν την αξία των προϊόντων τους και να προσφέρουν την μεγαλύτερη ποιότητα στον καταναλωτή με το χαμηλότερο δυνατό κόστος. Έτσι ο ρόλος της συσκευασίας και της ιχνηλασιμότητας στην εφοδιαστική αλυσίδα αποτελεί πρώτη και ύψιστης σημασίας προτεραιότητα, ούτως ώστε να γίνεται αποτελεσματική παρακολούθηση και καταγραφή της διαδρομής των πρώτων υλών, της παραγωγής, της επεξεργασίας και της διάθεσης των τελικών προϊόντων. Η ιδανική συσκευασία τροφίμων προστατεύει τα τρόφιμα από εξωτερικές επιρροές και από ζημίες, παρέχει πληροφορίες στους καταναλωτές και ανιχνευσιμότητα του προϊόντος, δεν επηρεάζει την ποιότητα των τροφίμων και είναι απαραβίαστη. Τέλος, διεξήχθη έρευνα με δείγμα 120 καταναλωτών, όπου διαπιστώθηκε ο ρόλος της συσκευασίας για τους καταναλωτές και με ποια κριτήρια γίνεται η επιλογή της, αλλά και πως αυτοί διαχειρίζονται την συσκευασία μετά το τέλος χρήσης της.

graduate_thesis
Πτυχιακή Εργασία (EL)
Graduate Thesis (EN)

Καταναλωτές
Εφοδιαστική
Consumers
Packaging
Συσκευασία
Logistics

Χαροκόπειο Πανεπιστήμιο (EL)
Harokopio University (EN)

2010-11-12


Αναφορά Δημιουργού – Μη Εμπορική Χρήση – Όχι Παράγωγα Έργα 4.0*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.