Ζήτηση για τριτοβάθμια εκπαίδευση

 
This item is provided by the institution :
Harokopio University
Repository :
Library & Information Center ESTIA
see the original item page
in the repository's web site and access all digital files if the item*
share




2010 (EN)
Ζήτηση για τριτοβάθμια εκπαίδευση

Στραβάκου, Βασιλική

Αντικείμενο της παρούσας πτυχιακής μελέτης είναι η διερεύνηση της ζήτησης για τριτοβάθμια εκπαίδευση. Για το σκοπό αυτό, πραγματοποιήθηκε δειγματοληπτική έρευνα με τυχαία δειγματοληψία, από την οποία προέκυψε στρωματοποιημένο δείγμα μαθητών της Γ’ Λυκείου που φοιτούν σε δημόσια σχολεία του Νομού Αττικής, στην Ελλάδα. Η έρευνα πραγματοποιήθηκε από τον Φεβρουάριο ως τον Μάρτιο του 2010. Στην έρευνα εκτιμώνται οι προσδιοριστικοί παράγοντες της πιθανότητας επιλογής των μαθητών να συνεχίσουν τις σπουδές τους σε Ανώτατο Εκπαιδευτικό Ίδρυμα, καθώς και οι προσδιοριστικοί παράγοντες ζήτησης για σπουδές στο εξωτερικό. Η εκτίμηση των υποδειγμάτων για σπουδές σε Ανώτατο Εκπαιδευτικό Ίδρυμα και σπουδές στο εξωτερικό γίνεται με τη λογιστική παλινδρόμηση. Τα εμπειρικά αποτελέσματα υποδηλώνουν ότι η πιθανότητα επιλογής για σπουδές σε Ανώτατο Εκπαιδευτικό Ίδρυμα, επηρεάζεται θετικά από το εισόδημα και το μορφωτικό επίπεδο της οικογένειας και ιδιαίτερα της μητέρας καθώς επίσης, και από τα μελλοντικά σχέδια των νέων που προσδοκούν να τα επιτύχουν μετά την αποφοίτησή τους από αυτό. Συγκεκριμένα, προσδοκούν ικανοποιητικές οικονομικές απολαβές, προσωπική ολοκλήρωση και ευκολότερη πρόσβαση στην αγορά εργασίας. Επιπλέον, οι παράγοντες που επηρεάζουν θετικά τις σπουδές στο εξωτερικό είναι το εισόδημα και το μορφωτικό επίπεδο των γονέων, εν αντιθέσει με την ύπαρξη διδάκτρων, η οποία έχει αρνητική επίδραση στην πιθανότητα επιλογής για σπουδές στο εξωτερικό. Άλλα σημαντικά συμπεράσματα της εμπειρικής ανάλυσης είναι ότι όσο περισσότερο επιμένουν τα άτομα στο αντικείμενο σπουδών και στην καλύτερη οργάνωση και πρόγραμμα σπουδών των πανεπιστημίων του εξωτερικού, τόσο αυξάνεται η πιθανότητα να αναλάβουν το αυξημένο κόστος που συνεπάγονται οι ανώτατες σπουδές στο εξωτερικό.

graduate_thesis
Πτυχιακή Εργασία (EL)
Graduate Thesis (EN)

Education
Higher - Greece
Εκπαίδευση
Πανεπιστήμια - Ελλάδα
Ανώτατη - Ελλάδα
Universities and colleges - Greece

Χαροκόπειο Πανεπιστήμιο (EL)
Harokopio University (EN)

2010-12-10


Αναφορά Δημιουργού – Μη Εμπορική Χρήση – Όχι Παράγωγα Έργα 4.0



*Institutions are responsible for keeping their URLs functional (digital file, item page in repository site)