Συναισθηματική νοημοσύνη και υποκειμενική ευημερία μαθητών με μαθησιακές δυσκολίες στην Κύπρο

 
This item is provided by the institution :
Harokopio University
Repository :
Library & Information Center ESTIA
see the original item page
in the repository's web site and access all digital files if the item*
share
2012 (EN)
Συναισθηματική νοημοσύνη και υποκειμενική ευημερία μαθητών με μαθησιακές δυσκολίες στην Κύπρο

Χριστοφόρου, Μαρία

Η συναισθηματική νοημοσύνη έχει αναγνωριστεί ως ένας σημαντικός παράγοντας που καθορίζει-επηρεάζει τη συναισθηματική κατάσταση και τα επίπεδα μοναξιάς των παιδιών. Η παρούσα έρευνα είχε ως στόχο τη μελέτη της σχέσης μεταξύ της συναισθηματικής νοημοσύνης και της υποκειμενικής ευημερίας στους μαθητές με και χωρίς μαθησιακές δυσκολίες. Συγκεκριμένα, διερευνήθηκε το κατά πόσο η συναισθηματική νοημοσύνη και τα θετικά συναισθήματα είναι ανεπτυγμένα στους μαθητές με μαθησιακά προβλήματα και συγκεκριμένα σε μαθητές με δυσλεξία και σε μαθητές με ΔΕΠ-Υ. Οι συμμετέχοντες στην παρούσα έρευνα ήταν 51 μαθητές Δημοτικού και Γυμνασίου από σχολεία της επαρχίας της Λάρνακας στην Κύπρο. Τα ερευνητικά εργαλεία που χρησιμοποιήθηκαν για τη διεξαγωγή της έρευνας ήταν: (1) η Κλίμακα με τα Πρόσωπα (Faces Scale) (Andrews & Withey, 1976), (2) η Κλίμακα αξιολόγησης της Μοναξιάς και της Κοινωνικής Δυσαρέσκειας (Loneliness and Social Dissatisfaction Scale) και (3) η ελληνική εκδοχή του Ερωτηματολογίου που αξιολογεί τη Συναισθηματική Νοημοσύνη των παιδιών ως συστατικό της προσωπικότητας (Trait Emotional Intelligence Questionnaire-Child Form, TEIQ-CF, Mavroveli, Petrides, Shove & Whitehead, 2008). Τα αποτελέσματα έδειξαν ότι οι μαθητές δεν παρουσίασαν μεγάλη μοναξιά και κοινωνική δυσαρέσκεια και φάνηκε να εκδήλωσαν, με βάση τις αυτοαναφορές τους, υψηλό επίπεδο ΣΝ. Σύμφωνα με τα ευρήματα της έρευνας διαπιστώθηκε ότι τα παιδιά που παρουσιάζουν αυξημένα επίπεδα μοναξιάς δεν έχουν πολύ καλή προσαρμοστικότητα σε καινούριες καταστάσεις και ανθρώπους, υψηλή εκτίμηση για τον εαυτό τους, υψηλής ποιότητας σχέσεις με τους συνομηλίκους τους, μεγάλη ένταση και συχνότητα στην οποία βιώνουν τα συναισθήματά τους και γενικά πολύ υψηλή συναισθηματική νοημοσύνη. Επιπλέον, όσο πιο θετικά ήταν τα συναισθήματα των παιδιών που βίωναν τις περισσότερες φορές, τόσο αυξάνονταν η έκφραση και η αντίληψη των συναισθημάτων τους, η εκτίμηση που έχουν για τον εαυτό τους, η ένταση και συχνότητα που βίωναν τα συναισθήματά τους και γενικότερα ο βαθμός ΣΝ τους. Παράλληλα, διαπιστώθηκε πως όσο πιο θετικά ήταν τα συναισθήματα των παιδιών την ώρα της συμπλήρωσης του ερωτηματολογίου, τόσο αυξανόταν η προσαρμοστικότητά τους σε καινούριες καταστάσεις και ανθρώπους, η συναισθηματική τους διάθεση και γενικότερα ο βαθμός ΣΝ τους. Επομένως, τα ευρήματα της έρευνας υπογραμμίζουν το ρόλο που διαδραματίζει η ΣΝ στη συναισθηματική κατάσταση και στη μοναξιά των παιδιών με και χωρίς μαθησιακές δυσκολίες.

graduate_thesis
Πτυχιακή Εργασία (EL)
Graduate Thesis (EN)

Emotional intelligence
Μάθηση
Δυσλεξία
Δυσκολίες της
Dyslexia
Learning disabilities
Συναισθηματική νοημοσύνη

Χαροκόπειο Πανεπιστήμιο (EL)
Harokopio University (EN)

2012-07-17


Αναφορά Δημιουργού – Μη Εμπορική Χρήση – Όχι Παράγωγα Έργα 4.0*Institutions are responsible for keeping their URLs functional (digital file, item page in repository site)