Αλλαγές σε καρδιομεταβολικούς παράγοντες κινδύνου μετά από διατροφική παρέμβαση σε μετεμμηνοπαυσιακές γυναίκες

 
This item is provided by the institution :
Harokopio University
Repository :
Library & Information Center ESTIA
see the original item page
in the repository's web site and access all digital files if the item*
share
2013 (EN)
Αλλαγές σε καρδιομεταβολικούς παράγοντες κινδύνου μετά από διατροφική παρέμβαση σε μετεμμηνοπαυσιακές γυναίκες

Αντωνίου, Ιωάννης

Εισαγωγή-Σκοπός: Αυξανόμενο είναι το ενδιαφέρον του ερευνητικού πεδίου τα τελευταία χρόνια για την μελέτη της επίδρασης των βιταμινών D και Κ στο καρδιαγγειακό προφίλ των γυναικών που έχουν μπει στην εμμηνόπαυση. Σκοπός της παρούσας εργασίας ήταν η μελέτη της επίδρασης μιας συνδυασμένης παρέμβασης σε θέματα διατροφής και τρόπου ζωής με την παράλληλη χρήση εμπλουτισμένων γαλακτοκομικών προϊόντων, που να παρέχουν Βιταμίνη D, ασβέστιο και Βιταμίνη Κ, σε καρδιομεταβολικούς παράγοντες κινδύνου, σε μετεμμηνοπαυσιακές γυναίκες. Ειδικότεροι στόχοι της μελέτης ήταν η συγκριτική αξιολόγηση της χορήγησης βιταμίνης Κ1 έναντι βιταμίνης Κ2 αλλά και βιταμίνης K γενικότερα έναντι της βιταμίνης D μόνο σε δείκτες καρδιομεταβολικού κινδύνου σε μετεμμηνοπαυσιακές γυναίκες. Μεθοδολογία: Στην μελέτη συμμετείχαν μετεμμηνοπαυσιακές γυναίκες ηλικίας 55-70 ετών, οι οποίες τυχαιοποιήθηκαν σε τρεις ομάδες παρέμβασης [CAD (n=26) 800mg ασβεστίου + 10μg βιταμίνης D, CADK1 (n=26) 800mg ασβεστίου + 10μg βιταμίνης D + 100μg φυλλοκινόνης και CADK2 (n=24) 800mg ασβεστίου + 10μg βιταμίνης D + 100μg μενανικόνης] και σε μια ομάδα ελέγχου CO (n=39). Οι τρεις ομάδες παρέμβασης συμμετείχαν σε πρόγραμμα διατροφικής συμβουλευτικής ενώ λάμβαναν καθημερινά 2 μερίδες εμπλουτισμένων γαλακτοκομικών προϊόντων, για 12 μήνες. Αξιολογήθηκαν οι μεταβολές στα διατροφικά, στα ανθρωπομετρικά, στα κλινικά και στα αιματολογικά χαρακτηριστικά, στην φυσική δραστηριότητα, στους δείκτες ινσουλινοαντίστασης και στο λιπιδαιμικό προφίλ. Για τη στατιστική ανάλυση χρησιμοποιήθηκε η «Ανάλυση Διακύμανσης» (ANOVA), και η «Ανάλυση Διακύμανσης Πολλαπλών Μετρήσεων» (RMANOVA) Αποτελέσματα: Σημαντικές αυξήσεις σημειώθηκαν στην πρόσληψη ασβεστίου, βιταμίνης D, αλλά και στην φυσική δραστηριότητα στις τρείς ομάδες παρέμβασης. Στις ομάδες CADK1 και CADK2 αυξήθηκε σημαντικά η πρόσληψη βιταμίνης Κ. Όσον αφορά τα ανθρωπομετρικά και κλινικά χαρακτηριστικά σημαντικές αυξήσεις παρατηρήθηκαν στην περιφέρεια μέσης και στην άλιπη μάζα σώματος και στις 4 ομάδες και σημαντική μείωση στο ποσοστό λιπώδους μάζας στις ομάδες CAD και CADK1. Όσον αφορά τους δείκτες ινσουλινοαντίστασης παρατηρήθηκε σημαντική μείωση της ινσουλίνης στην ομάδα CADK2 και σημαντικές αυξήσεις της γλυκόζης στις ομάδες CAD και CADK2. Όσον αφορά τα αιματολογικά χαρακτηριστικά στην ομάδα CADK1 παρατηρήθηκε σημαντική αύξηση στα επίπεδα των λεμφοκυττάρων, του αιματοκρίτη, της αιμογλοβίνης και των αιμοπεταλίων. Επιπλέον, στην ομάδα CADK2 σημειώθηκε σημαντική αύξηση του αιματοκρίτη και στην ομάδα CAD σημαντική αύξηση των αιμοπεταλίων. Τέλος στο λιπιδαιμικό προφίλ δεν υπήρξε καμία σημαντική αλλαγή, όπως και στο σωματικό βάρος, στον Δείκτη Μάζας Σώματος, στο λίπος κορμού, στον δείκτη HOMA-IR και σε κάποια αιματολογικά χαρακτηριστικά. Συμπεράσματα: Η κατανάλωση εμπλουτισμένων γαλακτοκομικών προϊόντων φάνηκε να επηρεάζει τους δείκτες ινσουλινοαντίστασης με ιδιαίτερη προσοχή στην βιταμίνη Κ αλλά και να επηρεάζει ορισμένα ανθρωπομετρικά, κλινικά αλλά και αιματολογικά χαρακτηριστικά. Τέλος μέσα από τη διατροφική συμβουλευτική οι γυναίκες κατάφεραν να αυξήσουν την πρόσληψη των μικροθρεπτκών συστατικών αγγίζοντας την Ημερήσια Συνιστώμενη Πρόσληψη, να αυξήσουν την φυσική τους δραστηριότητα αλλά και ευαισθητοποιήθηκαν γύρω από θέματα υγείας και γενικότερα.

graduate_thesis
Πτυχιακή Εργασία (EL)
Graduate Thesis (EN)

Βιταμίνη D
Vitamin D
Cardiovascular system - Risk factors
Μετεμμηνοπαυσιακές γυναίκες
Postmenopausal women
Καρδιαγγειακό σύστημα - Παράγοντες κινδύνου
Βιταμίνη Κ
Vitamin K

Χαροκόπειο Πανεπιστήμιο (EL)
Harokopio University (EN)

2013-07-15


Αναφορά Δημιουργού – Μη Εμπορική Χρήση – Όχι Παράγωγα Έργα 4.0*Institutions are responsible for keeping their URLs functional (digital file, item page in repository site)